15 november 2023 | ,

Remissvar om nätutvecklingsplaner

Svensk Solenergi har lämnat ett remissvar på Energimarknadsinspektionens förslag angående föreskrifter om nätutvecklingsplaner.

Energimarknadsinspektionen har tagit fram ett förslag angående föreskrifter om nätutvecklingsplaner. Föreskrifterna ska börja gälla vid kommande årsskifte och de första nätutvecklingsplanerna ska tas fram under nästa år. Enligt föreskriften ska elnätsföretagen publicera sina preliminära nätutvecklingsplaner senast sista augusti och sedan ta in synpunkter från utomstående aktörer i ett samrådsförfarande.
I remissvaret har vi framfört följande:

  • Föreskrifterna behöver bidra mer till att öka transparens om var det finns möjlighet att ansluta
  • Ei behöver ställa högre krav på detaljnivån i nätutvecklingsplanerna
  • Det är viktigt att de första nätutvecklingsplanerna presenteras under 2024 och det finns ett stort behov av en bra samrådsprocess

Mer info och Ei:s förslag hittar du här.

Läs hela vårt remissvar här:
  • Inga träffar.