19 december 2022 | ,

Remissvar på Ekodesign och Energimärkning

Svensk Solenergi har lämnat ett remissvar på EU-kommissionens förslag om ekodesignkrav på växelriktare och solpaneler samt energimärkning av solpaneler.

EU planerar att införa ekodesignkrav och energimärkning på produkter för solenergi, liknande det som finns för vissa typer hushållselektronik.

De delar som ska införas är:

  • Ekodesign växelriktare
  • Ekodesign solcellspaneler
  • Energimärkning solcellspaneler

Förslaget innehåller en mängd olika krav på tillverkare av växelriktare och solpaneler. Kraven syftar till att undanröja de sämsta produkterna från marknaden och energimärkningen av solpaneler syftar till att gynna de bäst presterande produkterna.

I vårt remissvar belyser vi åtta punkter för att göra förslaget bättre. Ett urval av dessa punkter är:

  • Koldioxidavtrycket bör lyftas fram på solpanelernas energimärkning
  • Om panelernas degradering ska användas som en parameter behöver relevanta metoder användas för att beräkna denna
  • Energimärkningen bör vara ett digitalt dokument i stället för en klisterlapp på varje panel
  • Solpanelernas hållbarhet bör inte äventyras av krav på reparerbarhet
  • Ett större fokus bör läggas på återvinning av material och användningen av återvunna material i växelriktare
  • Kraven på tillgänglighet av reservdelar för växelriktare bör sänkas

Nedan kan du läsa vårt remissvar:

 

Nedan kan du läsa våra svar på EU-kommissionens enkät:

  • Inga träffar.