6 februari, 2022 | ,

Remissvar på Elsäkerhetsverkets nya förslag

Remissvar på Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om starkströmsanläggningar.

Läs mer: 20EV6475

Remissammanställning med de synpunkter som inkommit samt Elsäkerhetsverkets behandling av synpunkterna på förslaget till nya föreskrifter om utförande, skyltning och kontroll av starkströmsanläggningar.

 

ta ej bort

Följ oss på sociala medier