4 september 2023 | ,

Remissvar framtidens kapacitets­mekanism

Svensk Solenergi har lämnat ett remissvar på Svenska kraftnäts rapport Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa tillräcklig resurstillgång på elmarknaden.

Svenska Kraftnät har på uppdrag av regeringen skrivit en rapport om hur kapacitetsmekanismer skulle kunna införas för att ersätta dagens effektreserv och säkerställa resurstillräcklighet på den svenska elmarknaden.

Svensk Solenergi belyser i vårt remissvar att Svenska kraftnät underskattar utbyggnadstakten av flexibla resurser, så som batterier och andra energilager, samt den reglerande förmågan som bland annat solkraft och V2G kan bidra med.

Vi föreslår justeringar av Svenska kraftnäts föreslagna modell eftersom förslaget riskerar att bidra till ett överdimensionerat och dyrt system.

Den största utmaningen när det kommer till kapacitetsbrist kommer att finnas på region– och lokalnätsnivå. Det är därför av stor vikt att skapa system där flexibla resurser kan avlasta våra elnät just på lokal och regional nivå.

Läs vårt remissvar här:

 

Läs Svenska kraftnäts rapport här:

  • Inga träffar.