16 februari 2024 | ,

Remissvar regelverk för framtidens elnät

Svensk Solenergi har lämnat synpunkter till Klimat- och näringslivsdepartementet på regeringens utredning Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät (SOU 2023:64).

Utredningen föreslår att flera paragrafer som reglerar elnätsbolagens intäkter och avgifter ska tas bort ur ellagen för att ge Energimarknadsinspektionen fria händer att ta fram föreskrifter utifrån EU:s reglering. EU-domstolens beslut i den så kallade Tysklandsdomen, som tydliggör att gällande svensk reglering inte är förenlig med EU-rätten, ligger till grund för utredningen.

Bland annat föreslår utredningen att den reducerade elnätsavgiften för elproduktionsanläggningar under 1,5 MW samt under 63 A ska tas bort ur ellagen. Svensk Solenergi har i sitt svar belyst att dessa små distribuerade produktionsanläggningar är viktiga för det svenska elsystemet och att de därför nu behöver kompenseras på andra sätt.

Svensk Solenergi fortsätter arbetet i frågan genom att delta i referensgruppen till Ei:s projekt som ska ta fram föreskrifter för anslutningsavgifter till elnätet.

Läs hela vårt remissvar här:
  • Inga träffar.