6 mars 2019 |

Remissvar till Swedac

Föreskrifter om ändring i Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el.

Branschföreningen Svensk Solenergi (SSE) instämmer i Swedacs bedömning att en enhetlig mätmetod för mätning vid mikroproduktion bör regleras på ett entydigt sätt. Mätmetoden bör vara densamma för alla kunder oavsett elnätsbolag för att förutsättningar inte ska vara olika beroende på vart i landet man är bosatt. SSE ser därför hellre en reglering framför generella branschanvisningar.

 

Läs hela vårt remissvar här

  • Inga träffar.