Följ oss i sociala medier

24 juni, 2020 |

Remissvar om energigemenskaper

Energisystemet står inför enorma förändringar där allt större andel av elen kommer från förnybar energi, samtidigt som industri- och transportsektorerna elektrifieras. Energigemenskaper är en viktig pusselbit i energisystemets utveckling.

Svensk Solenergi arbetar aktivt i frågor kring energigemenskaper, här är vår ståndpunkt i diskussionen:

  • Föreningen ser positivt på implementering av energigemenskaper i Sverige som möjliggör kollektiv egenanvändning av el. Energiskatten bör slopas på all egenanvänd el, även kollektivt egenanvänd sådan. Kollektivt egenanvänd el bör även uppmuntras med lägre elnätsavgifter. Storleken på energigemenskaper bör bestämmas så att de avhjälper flaskhalsar i elnätet.

Läs vårt remissvar avseende Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet.

 

Ta del av remissvaret här

 

 

Energigemenskaper, vad är det? Den här filmen ger en snabb inblick i området.

Senaste inläggen inom kategorin

Följ oss på sociala medier