28 oktober 2021 |

Svensk senfärdighet i att implementera energigemenskaper

Idag har Rickard Nordin (C) lämnat in en skriftlig fråga till regeringen.

Många EU-länder ligger långt före Sverige när det gäller lagstiftning och uppmuntran för denna typ av energigemenskaper.

Vilka åtgärder kan statsrådet och regeringen tänka sig att vidta innan mandatperiodens slut, i Sverige, såväl som i EU-förhandlingar, för att stärka energigemenskaper?

Skriftlig fråga 2021/22:285 hittar ni här.

  • Inga träffar.