20 maj 2021 |

Riksdagen höjer gränsen för skatt på egenanvänd el

Igår den 19 maj klubbade äntligen riksdagen en höjning av gränsen för skatteundantaget på egenanvänd el – ett efterlängtat beslut för solenergibranschen.

Redan från och med 1 juli i sommar betalar man därför inte längre skatt på den el som man själv producerat och använder, så länge anläggningen har en installerad toppeffekt under 500 kW (idag 255 kW).

– Det här ett litet steg i rätt riktning. Skatt på egenanvänd el är i praktiken en straffskatt på ett enda kraftslag, solkraft. Vi har tillsammans med andra tagit fram en rapport som visar att Sverige är relativt ensamma i Europa om skatten. Nu kavlar vi upp ärmarna och jobbar vidare för att den ska bort helt, säger Anna Werner, VD Svensk Solenergi.

Den som har många små anläggningar som tillsammans har en installerad toppeffekt över 500 kW kommer tyvärr fortsätta att vara skatteskyldig, men skatten är nedsatt till 0 öre per kWh (idag 0,6 öre per kWh). För vissa fastighetsägare kommer därför den tunga administrationen att fortsätta och samtidigt hämma utbyggnaden av solkraft, trots att denna skatt inte kommer ge staten ett öre.

På Svensk Solenergi arbetar vi vidare för:

1. Total skattebefrielse på egenanvänd el (som i andra europeiska länder)

2. Att fastighetsägare som installerar många små anläggningar ska slippa vara skatteskyldiga för energiskatt

Läs mer om Sveriges Riksdags beslut i frågan här

  • Inga träffar.