21 juni 2023 |

Riksrevisionens granskning av statens insatser för hantering av uttjänta paneler

Har staten sett till att återvinning av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad hanteras på ett sätt som främjar materialåtervinning? För att nå klimatneutralitet till 2050 måste både avfallsmängderna minska och materialåteranvändningen öka.

Fredrik Engström och Anneli Jansson Westin på Riksrevisionen berättade i ett webbinarium i Svensk Solenergis regi den 19 juni om den granskning som myndigheten har gjort av statens insatser i den här frågan. De statliga aktörer som främst berörs i granskningen är regeringen, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Läs rapporten –>

Webbinariet spelades in, men vi har inte tillåtelse av Riksrevisionen att dela filmen.

  • Inga träffar.