4 januari 2023 | ,

Riktlinje om kontaktdon

Syftet med denna riktlinje är att öka medvetenheten kring god elektrisk kontakt och att säkerställa att sådan uppnås under hela anläggningens livstid. Vid val av kontaktdon är det också viktigt att efterleva tillverkarens anvisningar.

Felande kontaktpunkter är den vanligaste orsaken till fel i befintliga solcellsanläggningar. Vi vill därför belysa ämnet som en del i vårt arbete att säkra hög kvalitet på svenska solcellsinstallationer. Riktlinjen har tagits fram med stöd av vår tekniska kommitté och har före publicering skickats på remiss till medlemsföretagen.

 

Här kan du läsa och ladda ned riktlinjen:

  • Inga träffar.