21 mars 2023 | ,

Risk för högre kostnader för solelproducenter

Det kan bli dyrare för landets familjer med solpaneler på villataket och för företagare som producerar solel, om myndigheten Energimarknadsinspektionen får som de vill. De menar att de svenska reglerna för elnätsavgifter som gynnar mindre producenter av el står i strid med EU-lagstiftning. Nu kallar Svensk Solenergi de tre stora elnätsföretagen till möte för att minska konsekvenserna för de små solelproducenterna.

Energimarknadsinspektionen (Ei) vill inte längre att nätägare ska reducera nätavgiften för småskaliga elproduktionsanläggningar. Myndighetens bedömning är att bestämmelserna står i strid med EU:s elmarknadsdirektiv. Enligt myndigheten ska inte längre elnätsföretagen följa den svenska ellagen som tydliggör att mindre producenter av el ska få lägre elnätsavgifter. Det blir istället upp till respektive elnätsföretag att besluta om vilken avgift mindre elproducenter som villaägare och företagare ska få betala. – Att i dessa tider av ekonomisk oro bädda för ytterligare höjda kostnader för elproducenterna är allvarligt. Både Sverige och EU vill göra det enklare och mer förmånligt för alla som använder sina tak till solel. Därför är det mycket förvånande att Ei föreslår en försämring, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.Svensk Solenergi bedömer att detta kan påverka åtminstone 130 000 villaägare, bostadsrättsföreningar och företag, och kommer därför kalla de tre stora elnätsföretagen till möte i veckan. Tillsammans har de 60 procent av de svenska elnäten. Vad de gör får stora konsekvenser för de små svenska solelproducenterna. Vi kommer förvissa oss om att de, om de implementerar eventuella höjningar för små elproducenter (<1,5 MW), även beaktar den nytta dessa gör eftersom de bidrar till att stärka elsystemet när de tillför el där den bäst behövs. Det är viktigt med stabila spelregler. När tolkningen av lagar och regler ändras måste det ske försiktigt för att undvika stora problem på marknaden. – Det handlar till syvende och sist om att snabbt bygga ut produktionen av förnybar och fossilfri el i Sverige. Då är det synd om en överimplementering av EU:s regelverk sätter käppar i hjulet, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi. Ny solenergi är avgörande för att snabbt få fram ny elproduktion i Sverige och är också viktig utifrån ett beredskapsperspektiv för ökad energitrygghet. Det är de lokala elnätmonopolen som är avgörande för solenergin. All solel som inte används i byggnaden kan bidra med el till andra elanvändare via elnätet. Därför är det viktigt att det är lätt att koppla på ny elproduktion och elnätsföretagens tariffer måste stimulera, inte hindra, utvecklingen.

Ei:s bedömning som meddelades i måndags är inget förslag på en förändring av ellagen, utan utgår från bestämmelser i en gällande EU-förordning. Ei anser att det inte går att uppfylla både artikel 18 i elmarknadsförordningen (som anger att nätavgifter ska spegla faktiska kostnader) och 4 kap 37-38 §§ (nätavgifter ska reduceras baserat på effekt), då de är i strid med varandra. Eftersom EU-rätt har företräde ska artikel 18 elmarknadsförordningen tillämpas istället för 4 kap 37-38 §§, nätavgifter får därför inte reduceras med stöd av 4 kap. 37-38 §§.

  • Inga träffar.