27 oktober 2021 |

”Så tjänar solkraft på dynamiska elnätstariffer”

Dan-Eric Archer på vårt medlemsföretag CheckWatt talade på ett digitalt frukostmöte i Svensk Solenergis regi den 22 oktober 2021.

Inspelningen på Youtube

Se elnätsfrekvensen just nu

  • Inga träffar.