Följ oss i sociala medier

Certifiering av solcellsmontörer

Solcellsbranschen är en snabbt växande bransch där kvaliteten på installationer varierar. Som ett led i Svensk Solenergis arbete för hög kvalitet i branschen inför vi en personcertifiering för solcellsmontörer. 

Det finns tydliga regelverk kring installation av solceller: bygglov- och anmälningsplikt, egenkontroll av ellinstallation och krav på upprättande av arbetsmiljöplan. Ändå utförs var fjärde ellinstallation av en person som inte är registrerad hos elsäkerhetsverket eller tillhör ett registrerat företags egenkontrollprogram.

Vi vill nu synliggöra de solcellsmontörer som uppfyller kraven för kvalitativa installationer med märket nedan. Det kommer under hösten även komma en lista över certifierade solcellsmontörer på Svensk Solenergis hemsida.

 

Så går certifieringen till

Certifieringen består av ett teoretiskt test, om max 60 minuter, som görs på webben och täcker frågor som är relevanta för målgruppen inom arbetsmiljö, elsäkerhet och elinstallationsregler, kabelförläggning, kontakteriing, märkning och egenkontroll. Certifieringen ger ut av Svensk Solenergi baserat på ett godkänt digitalt prov, samt intyg och praktisk kompetens från tidigare eller nuvarande arbetsgivare. Du som gör provet har 5 försök på dig och för att få Godkänt krävs 70% rätt svar på frågorna. Frågorna delas inte ut som instuderingsfrågor.

Provet består av 50 slumpmässigt utvalda frågor ur vår frågebank varav cirka 25 % handlar om arbetsmiljö och säkerhet, ca. 20 % gällande produktkunskap och DC-projektering samt 20 % kring mekaniska infästningar, ballast och takkunskap. 10 % av frågorna behandlar elinstallationslagar och -regler. Övriga teman som behandlas är egenkontroller och dokumentation, elsäkerhet, kabelförläggning, kontaktering och montagesystem.

Om det uppstår meningsskiljaktigheter kring givna svar på frågorna efter genomfört prov, är det en teknisk kommitté (se nedan) som fäller avgörandet.

När vår nya hemsida är uppe i september kommer man där kunna se vilka som är certifierade, var de jobbar, vad de har för befattning och vad de har e-postadress.

Svensk Solenergi följer den nya SIS-handboken Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak*, SIS HB 537, 2021, och därmed även de skrifter som den hänvisar till som SEK Handbok 457 Solceller.
*978-91-7162-902-9

Observera att det kan ta upp till ett par timmar att registrera nya användare till ceritifieringsprovet så anmäl dig gärna till att skriva provet i god tid, förslagsvis ett par dagar innan provet ska skrivas.

Efter avklarat certifieringsprov kommer diplom och bevis att finnas tillgängligt online. Inget fysiskt intyg kommer att skickas hem.

 

Kunskapskrav

Det finns inga formella förkunskapskrav för certifieringen. Du kan ha tillägnat dig kunskapen på olika sätt, till exempel genom din anställning eller genom en utbildning. Du som arbetsleder eller utbildar solcellsmontören ombeds på anmälningsblanketten intyga dennes praktiska kompetens. Den praktiska kompetensen intygas i första hand av arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare. Vid fall av längre praktisk utbildning kan även utbildare intyga den praktiska kompetensen. För att validera att sådan kunskap finns utförs stickprov efter det teoretiska provet.

 

Giltighetstid

Certifieringen är personlig och gäller i 5 år, därefter krävs omcertifiering.

 

Avgift för certifiering

 

Två upplägg för betalning av certifiering

 

  1. Abonnemang - endast för våra medlemsföretag.
  2. Enstaka certifiering - kan tecknas av vem som helst.

Medlemsföretag

 

Årsabonnemang 2021

  • Medlemsföretag nivå Koppar: 5 000 kr (ex moms) gäller endast för tre certifieringar.
  • Övriga medlemsföretag: 20 000 kr (ex moms) gäller för obegränsat antal certifieringar.

Teckna abonnemang med det här formuläret.
Anmäl därefter montörer för certifiering med det här formuläret.

Enstaka montörer utan abonnemang

  • 2 000 kr (ex moms) per montör.

Beställ certifiering med det här formuläret.

 

Övriga företag

 

Enstaka montörer

  • 7 000 kr (ex moms) per montör.

Beställ en certifiering med det här formuläret.

Utbildningsföretag som är medlemmar i föreningen och kan visa att en person gått deras utbildning (som kansliet sett studieplan på och godkänt) får erbjuda certifieringen till icke-medlemmar för 2 000 kronor om det utbildande medlemsföretaget har ett årsabonnemang 2021. Detta förutsatt att det utbildande medlemsföretaget håller i provet och sköter viss administration kring certifieringen av sina studenter.


Privatpersoner

 

Beställ en enskild certifiering med det här formuläret.

 

Vill du veta mer?

Lyssna på vår VD, Anna Werner, när hon förklarar fördelarna med att anlita respektive att bli certifierad solcellsmontör.

För dig som är fastighetsägare

 

 

För dig som är montör 

 

Certifierade solcellsmontörer

Ta del av branschstudie

Läs rapporten skriven av Andrea Carlgren för Svensk Solenergi

Rapporten "Roller, utbildning och certifiering i solelsbranschen" syftar till att undersöka vilka roller som kan definieras i den relativt unga solenergibranschen för att i framtiden eventuellt kunna utöka certifieringen att inkludera även dessa grupper. Här att föreslås också en struktur för hur en certifiering skulle kunna läggas upp, samt en beskrivning av utbildningslandskapet. Denna rapport fokuserar på solcellsmarknaden som är avsevärt mycket större än solvärmemarknaden i Sverige just nu.

Teknisk kommitté

Om det uppstår meningsskiljaktigheter kring givna svar på frågorna efter genomfört prov, är det en teknisk kommitté som fäller avgörandet.

Här är personerna som ingår i kommittén:

Anna Svensson
Innovationschef, Soltech Energy

Johan Ericson
Projektingenjör, Glava Energy Center

Tim Ljunggren
CTO, Senergia

Axel Alm, CTO
Solkompaniet

Jonas Buddgård
VD, JB EcoTech Solenergi

Alexander Hermansson
Produktutvecklingschef, Weland Stål

Samer El-Khatib
Lednings- & organisationsutvecklare, Smart Solar Norden

Mikael Johansson
Försäljningschef, Solelgrossisten