Solenergipriset

Sedan 2004 har Svensk Solenergi delat ut Solenergipriset. Det delas ut i tre kategorier – Årets anläggning mark, Årets anläggning byggnad och Årets prestation. Utmärkelserna går till anläggningar, företag eller privatpersoner vars framsteg är värda att lyfta fram som bra exempel att inspireras av.

Med Solenergipriset vill branschföreningen sätta fokus på solenergin och bidra till att öka kraftslaget i Sverige. Syftet är att sprida kunskap ute i landet om solenergibranschens mest spektakulära projekt och därigenom väcka nyfikenhet och skapa intresse.

Därför synliggör Solenergipriset varje år nya exempel på branschens mest innovativa idéer och utveckling – som driver teknikområdet framåt. Vi tror även på utmärkelsens förmåga att informera om standardiserade projekt som sänker kostnader, gör tekniken mer tillgänglig och på sikt skapar en ökad marknad.

De tog hem priset 2022

Till Årets anläggning utnämndes VillaZero – Fiskarhedenvillan. Solcellsanläggningen var ett integrerat solcellstak Smart Solar Roof, utvecklat av Gruppsol.
Till Årets prestation utnämndes Agrivoltaic team vid Mälardalens universitet.

Hedersomnämnanden gick till...

Årets anläggning
Bostadsbolagets projekt Friskväderstorget i Biskopsgården
Fabeges House of Choice

Årets prestation
Johan Ehrenberg, ETC Sol
Solelskolan (Johann Andersson och Liv Elf Karlén)

Juryns motiveringar

Årets anläggning, VillaZero – Fiskarhedenvillan. Solcellsanläggningen var ett integrerat solcellstak Smart Solar Roof, utvecklat av Gruppsol.

Med smakfull design och god lönsamhet för solcellsanläggningen tar oss Fiskarhedenvillan in i framtiden med ansvar för hållbarhet. Ambitionen att påverka byggbranschen genom att erbjuda miljövänliga och koldioxidneutrala småhus med solceller som en viktig ingrediens, samtidigt som projektet visar på ett gott systemtänk, tilltalar juryn. Förhoppningen är att VillaZero kan vara ett steg mot och inspirera småhusmarknaden till att standardisera solcellsanläggningar. Genusperspektivet i installationsteamet hoppas juryn ska inspirera fler kvinnor att arbeta med solenergi. För solelens utveckling är småhusmarknaden viktig, både vad gäller den allmänna opinionsbildningen och tillgängligheten av tekniken. Solcellsanläggningar ökar också intresset för energianvändning i allmänhet och energieffektivisering i synnerhet.

Årets prestation: Agrivoltaic team, Mälardalens Universitet

Medan samhällsdebatten pågår i full fart om hur jordbruksintressen bör vägas mot energiomställningen så satsade Agrivoltaic team på Mälardalens Universitet på att kombinera de båda. Med en för Sverige unik provanläggning och en simuleringsmodell som även internationellt eftertraktas har detta team lagt en grogrund för genomslag på både odlingsfält och forskningsarenor i Sverige och i världen. Juryn ser en stor potential för agrivoltaiska system, som kan spela en viktig roll i solelsutbyggnaden i Sverige och bidra till energiomställningen, livsmedelsproduktion och jordbrukarnas lönsamhet.

Hedersomnämnande, Årets anläggning: House of Choice – hedersomnämnande

Juryn ger Fabeges solenergiinstallation på House of Choice ett hedersomnämnande i kategorin Årets anläggning. Solenergianläggningen har på ett estetiskt tilltalande sätt integrerats i byggnadens utformning och är en viktig del i system som möjliggjort Skandinaviens första nollenergihotell. För att kunna uppnå en maximal elproduktion har höga krav på solcellernas och byggnadens utformning ställts. Det sågtandsformade taket möjliggör stor yta för solceller och de fasadintegrerade solcellerna i olika färg och form bidrar till byggnadens naturliga estetik. House of Choice är ett projekt som på många sätt visar att tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället – på riktigt!

Hedersomnämnande, Årets anläggning: Bostadshus Friskväderstorget i Biskopsgården, Bostadsbolaget

Som ett av de första bostadsbolagen i Sverige installerade Bostadsbolaget designade solceller på en fasad på ett hyreshus i Biskopsgården, ett av Göteborgs särskilt utsatta områden. Här kombineras solcellsteknik med konst där paneler uppbyggda av moduler med färgfält bildar ett mosaikmönster influerat av marockanskt kakel och svensk folklore. En satsning som inspirerar, sätter nytt ljus på solenergi och banar väg för liknande projekt. Även om solcellerna är mindre effektiva på fasaden så uppskattar juryn nytänkandet kring solcellspanelernas utformning och de värden som adderas genom designen och tekniken till stadsrummet, värden som har stor betydelse för hyresgästerna och för närområdet som helhet.

Hedersomnämnande Årets prestation: Solelskolan

Juryn ger Solelskolan ett hedersomnämnande i kategorin Årets prestation för att de har skapat en kvalitativ utbildning, arbetar inkluderande och bidrar stort till både solelbranschen och till ett hållbart samhälle. De har nominerats av såväl elever, samarbetspartners och av de som sedan anställer färdigutbildade studenter. Utbildningsledaren Johann Andersson och läraren Liv Elf Karlén omnämns för deras stora engagemang för både miljöfrågor och elevernas utveckling.

Hedersomnämnande, Årets prestation: Johan Ehrenberg

Johan har med sitt stora engagemang och sin opinionsbildning för solel genom åren inspirerat många att satsa på solceller. Inspirationen består emellertid inte bara av ord. Solkullen i Katrineholm har länge haft en betydelse för kunskapsspridning både till yrkesverksamma och allmänheten.  Under 2021 färdigställdes ett nytt projekt med nytänkande affärsmodell: ETC Bygg har byggt två hyreshus med solceller på tak och i balkongräcken, som ska göra husen till plusenergihus. De två husen i Västerås finansierades genom crowdfunding och bidrar framöver till finansiering av fler liknande projekt i Sverige. För att ha aktiverat så många svenskar i enskilda och gemensamma satsningar som leder till mer solel vill juryn ge ett hedersomnämnande till Johan Ehrenberg.

De nominerades till priset 2022

Årets anläggning

Solcellspark – Solel i Helsingborg ek förening
Kingspans fabrik – Alight
Solcellspark – Trelleborgs Energi
Västerviks Resort Solcellspark – Västervik Resort
BRF Tallen i Märsta – HSB
Svenneby gård – Isorent
Brf. Linné i Göteborg – HSB Göteborg
House of Choice – Fabege
Returpack – PPAM Solkraft
Sparbanken Skånes Solcellspark – Svea Solar
Agrivoltaics – Mälardalens Universitet
Solskenet i Borås – Speed Group
Solcellspark – Solgrid
Friskväderstorget i Biskopsgården – Bostadsbolaget
Karlshamns skärgård – Cell Solar Nordic
Svenska paviljongen i Dubai – Soltech
Wallenstams P-hus i Mölnlycke – Fasadsystem
Bärbara solceller – Exeger
Norvik hamn – Stockholms Hamnar
Semitransparenta tunnfilmspaneler – Enable Energy
Gruppsol – VillaZero, Fiskarhedenvillan
Flerfamiljshus i Nyemåla – Mönsterås Bostäder
Mölnlycke fabriker –  Wallenstam

Årets prestation

Agrivoltaic team
MAFI Group
Högskolan i Gävle
Gästrike
Solkonsult
Sjöbohem
Ferroamp
SveaSolar
Senergia
Riksbyggen
ETC Sol
Solelkommissionen
Solelskolan
Solelskolan/Solkompaniet
Martin & Servera
Willhem Linköping
Fabege
Wettersol
Mälardalens universitet HSB
Brf Tallen i Märsta
GruppSol
Solar Construction Sweden

 

Årets jury

Årets jury består av Lars Andrén, författare och föreläsare, Mikaela Lenz, hållbarhetsstrateg på Västfastigheter, Liane Tuvander, biträdande professor på Chalmers Tekniska Högskola och Michiel van Noord, projektledare på Rise.

Porträttbilder av juryn

Nominera

Nominera till nästa års Solenergipris

Nomineringsperioden för Solenergipriset 2023 är öppen till och med 31 december 2022. Vem som helst kan lämna en nominering – du själv behöver inte ha någon koppling till anläggningen, företaget eller personen som nomineringen avser. Läs gärna igenom den information och de krav som finns för nominering innan du skickar in dokumenten.

Så går juryarbetet till

Juryn poängsätter varje nominerat bidrag utifrån respektive kriterium nedan. De bidrag som får högst poäng går sedan vidare i processen. Därefter genomförs en ingående diskussion, utvärdering och jämförelse mellan de mest intressanta bidragen. Slutligen utses pristagarna av juryn – utifrån total poängsättning och diskussioner.

Kriterier

 1. Motivering – En övergripande bedömning om motiveringen till nomineringen är stark eller svag – och om all information som efterfrågats finns med i nomineringen (vilket är en förutsättning för att vara med i processen).
 2. Nyhetsvärde – Här utvärderas om det är en anläggningsägare eller entreprenör som har gjort något annorlunda utifrån den bransch de verkar i. Det kan vara en stor eller liten aktör, ny eller etablerad – det intressanta är om aktören har gjort något som avviker från mängden.
 3. Ekonomi – Med hänsyn till vad som är rimligt vill juryn här få information om anläggningens lönsamhet, affärsmodell och reproducerbarhet. Utifrån det bedöms de ekonomiska förutsättningarna.
 4. Estetik – I detta kriterium bedöms huruvida det nominerade bidraget är proffsigt utfört och estetiskt tilltalande. Juryn granskar om anläggningen ser bra ut, om det är en snygg design som sticker ut och om anläggningen exempelvis är integrerad i byggnaden jämfört om det ”bara” är en standardanläggning (det vill säga en integrerad ger högre poäng samt nya och genomtänkta designlösningar).
 5. Hållbarhet – Här utvärderas effektivt utnyttjande av yta med hänsyn till etik och miljö. Det är även av intresse om det krävs extra material för ställningar och om solcellsanläggningen fyller någon ytterligare funktion.
 6. Systemsyn – Av intresse är hur anläggningen är integrerad i sin övriga kontext – Om det finns en systemsyn och om man i systemet har testat innovativa lösningar, kanske kombinerade system.
 7. Innovation och utveckling - Om bidraget andas innovation och driver utvecklingen/tekniken i solenergibranschen framåt är det värt att lägga kraft på detta kriterium i nomineringen. Det handlar om nya lösningar och innovativa idéer som ökar tillgängligheten och driver teknikområdet framåt.

 

Så hanterar vi jäv­situationer

Om en nominering rör en av jurymedlemmarnas arbetsplatser uppstår en jävsituation. Om detta skulle uppstå kommer åtgärder att vidtas.

Eftersom juryn sätter poäng utifrån olika kriterier får den jurymedlemmen som hamnat i en jävsituation rösta på alla andra nomineringar utom den som hen kan ha en partisk åsikt om. För att poängsättningen ska bli rättvis kommer poängen att matematiskt viktas om för att sedan se var i den stora sammanställningen alla bidrag hamnar.

Om bidraget går vidare bland de i toppen som juryn sedan ska diskutera fram vinnare kring kommer jurymedlemmen inte att delta på de möten där den kategorin kommer att diskuteras. Låt säga att en anläggning hos ett företag en jurymedlem arbetar på blir nominerad och framröstad som en av de bästa. Då kommer jurymedlemmen enbart att vara med och diskutera vinnare för årets prestation och avstå helt från möten som berör årets anläggning.

Kommunikatör på Svensk Solenergi, och icke deltagande i juryn, kommer att vara med på samtliga jurymöten och kontrollera att jurymedlemmen inte tar upp nomineringen som hen är jävig inför.

 

Om Årets anläggning

Utmärkelsen delas ut till anläggningsägaren och riktar sig både till solvärme- och solelanläggningar som driftsatts under det aktuella året. De anläggningar som inte driftsatts under det aktuella året kommer att rensas bort av kansliet.

En nominering tas inte i beaktande om inte samtliga delar finns med

 • Vem/vilka som har gjort beställningen
 • Vem/vilka som har ansvarat för installationen
 • Vem/vilka som har levererat material
 • Vem/vilka som har varit inblandade på annat sätt, till exempel genom bidrag, växelriktare osv.
 • Foton på anläggningen (inklusive information om vem som ska anges som fotograf)

Det är ett plus om nomineringen innehåller filmer - helst drönarfilmer som ger en tydlig överblick av anläggningen i fråga.

Om Årets prestation

Utmärkelsen avser ett väsentligt bidrag till utveckling och/eller införande av solenergi och ges till en person eller en organisation. Juryn bedömer prestationen utifrån såväl forskningsresultat som andra insatser med betydelse för utveckling och/eller införande av solenergi.

En nominering tas inte i beaktande om inte samtliga delar finns med

 • Vem/vilka nomineringen avser
 • Vad de nominerade har uträttat under det aktuella året
 • Hur länge de nominerade har varit verksamma
 • Foton på de nominerade (inklusive information om vem som ska anges som fotograf)

Det är ett plus om nomineringen innehåller foton på prestationerna som tas upp i nomineringen – exempelvis foton på installerade solcellsanläggningar, innovationer eller litteraturverk.

Generella krav

I nomineringen ska det tydligt listas vilka som är kontaktpersoner för anläggningen/prestationen och vilka företag/organisationer de är anslutna till. Ange telefonnummer + email. Du som skickar in nomineringen ska ange kontaktuppgifter till dig själv också.

För att undvika onödig diskvalificering, kan det inte understrykas tydligt nog att Solenergipriset för ett visst år avser anläggningar/prestationer som togs i drift/genomfördes under året innan. Om anläggningen/prestationen inte slutfördes under det året, kan nomineringen inte beaktas. Då blir det aktuellt först till nästkommande års prisceremoni och då måste nomineringen skickas in på nytt.

Glöm inte att fokusera på varför du väljer att lyfta denna nominering. Vad är det som sticker ut med anläggningen/prestationen och varför förtjänar den att uppmärksammas?

mellanrum

Pristagare 2022

villazero

Årets anläggning:  VillaZero (Fiskarhedenvillan och Gruppsol)

Motivering: Med smakfull design och god lönsamhet för solcellsanläggningen tar oss Fiskarhedenvillan in i framtiden med ansvar för hållbarhet. Ambitionen att påverka byggbranschen genom att erbjuda miljövänliga och koldioxidneutrala småhus med solceller som en viktig ingrediens, samtidigt som projektet visar på ett gott systemtänk, tilltalar juryn. Förhoppningen är att VillaZero kan vara ett steg mot och inspirera småhusmarknaden till att standardisera solcellsanläggningar. Genusperspektivet i installationsteamet hoppas juryn ska inspirera fler kvinnor att arbeta med solenergi. För solelens utveckling är småhusmarknaden viktig, både vad gäller den allmänna opinionsbildningen och tillgängligheten av tekniken. Solcellsanläggningar ökar också intresset för energianvändning i allmänhet och energieffektivisering i synnerhet.

sex personer står framför anläggningen

Årets prestation: Agrivoltaic team

Motivering: Medan samhällsdebatten pågår för fullt om hur jordbruksintressen bör vägas mot energiomställningen så satsade Agrivoltaic team på Mälardalens Universitet på att kombinera de båda. Med en för Sverige unik provanläggning och en simuleringsmodell som även internationellt eftertraktas har detta team lagt en grogrund för genomslag på både odlingsfält och forskningsarenor i Sverige och i världen. Juryn ser en stor potential för agrivoltaiska system, som kan spela en viktig roll i solelsutbyggnaden i Sverige och bidra till energiomställningen, livsmedelsproduktion och jordbrukarnas lönsamhet.

Hedersomnämnanden 2022
Innertaket på hoteller House of Choice

Hedersomnämnade årets anläggning: House of Choice (Fabege)

Motivering: Juryn ger Fabeges solenergiinstallation på House of Choice ett hedersomnämnande i kategorin årets anläggning. Solenergianläggningen har på ett estetiskt tilltalande sätt integrerats i byggnadens utformning och är en viktig del i system som möjliggjort Skandinaviens första nollenergihotell. För att kunna uppnå en maximal elproduktion har höga krav på solcellernas och byggnadens utformning ställts. Det sågtandsformade taket möjliggör stor yta för solceller och de fasadintegrerade solcellerna i olika färg och form bidrar till byggnadens naturliga estetik. House of Choice är ett projekt som på många sätt visar att tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället – på riktigt!

Fasaden på hyreshuset

Hedersomnämnande årets anläggning: Friskväderstorget i Biskopsgården (Bostadsbolaget)

Motivering: Som ett av de första bostadsbolagen i Sverige installerade Bostadsbolaget designade solceller på en fasad på ett hyreshus i Biskopsgården, ett av Göteborgs särskilt utsatta områden. Här kombineras solcellsteknik med konst där paneler uppbyggda av moduler med färgfält bildar ett mosaikmönster influerat av marockanskt kakel och svensk folklore. En satsning som inspirerar, sätter nytt ljus på solenergi och banar väg för liknande projekt. Även om solcellerna är mindre effektiva på fasaden så uppskattar juryn nytänkandet kring solcellspanelernas utformning och de värden som adderas genom designen och tekniken till stadsrummet, värden som har stor betydelse för hyresgästerna och för närområdet som helhet.

Porträtt av Johan Ehrenberg

Hedersomnämnande Årets prestation: Johan Ehrenberg

Motivering: Johan har med sitt stora engagemang och sin opinionsbildning för solel genom åren inspirerat många att satsa på solceller. Inspirationen består emellertid inte bara av ord. Solkullen i Katrineholm har länge haft en betydelse för kunskapsspridning både till yrkesverksamma och allmänheten. Under 2021 färdigställdes ett nytt projekt med nytänkande affärsmodell: ETC Bygg har byggt två hyreshus med solceller på tak och i balkongräcken, som ska göra husen till plusenergihus. De två husen i Västerås finansierades genom crowdfunding och bidrar framöver till finansiering av fler liknande projekt i Sverige.

För att ha aktiverat så många svenskar i enskilda och gemensamma satsningar som leder till mer solel vill juryn ge ett hedersomnämnande till Johan Ehrenberg.

Gruppbild på en klass från Solelskolan

Hedersomnämnande Årets prestation: Solelskolan

Motivering: Juryn ger Solelskolan ett hedersomnämnande i kategorin årets prestation för att de har skapat en kvalitativ utbildning, arbetar inkluderande och bidrar stort till både solelbranschen och till ett hållbart samhälle. De har nominerats av såväl elever, samarbetspartners och av de som sedan anställer färdigutbildade studenter. Utbildningsledaren Johann Andersson och läraren Liv Elf Karlén omnämns för deras stora engagemang för både miljöfrågor och elevernas utveckling.

 

 

 

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021