Följ oss i sociala medier

Solenergipriset

Sedan 2004 har Svensk Solenergi delat ut Solenergipriset i två kategorier – Årets anläggning och Årets prestation. Utmärkelserna går till anläggningar, företag eller privatpersoner vars framsteg är värda att lyfta fram som bra exempel att inspireras av.

Med solenergipriset vill branschföreningen sätta fokus på solenergin och bidra till att öka kraftslaget i Sverige. Syftet är att sprida kunskap ute i landet om solenergibranschens mest spektakulära projekt och därigenom väcka nyfikenhet och skapa intresse.

Därför synliggör Solenergipriset varje år nya exempel på branschens mest innovativa idéer och utveckling – som driver teknikområdet framåt. Vi tror även på utmärkelsens förmåga att informera om standardiserade projekt som sänker kostnader, gör tekniken mer tillgänglig och på sikt skapar en ökad marknad.

Prisutdelning 2022

Solenergipriset 2022 delas ut den 17 februari 2022 i Stockholm.

 

Nominera

Nominera till nästa års Solenergipris

Nomineringsperioden för Solenergipriset 2022 är öppen till och med 31 december 2021. Vem som helst kan lämna en nominering – du själv behöver inte ha någon koppling till anläggningen, företaget eller personen som nomineringen avser. Läs gärna igenom den information och de krav som finns för nominering innan du skickar in dokumenten.

Så går juryarbetet till

Juryn poängsätter varje nominerat bidrag utifrån respektive kriterium nedan. De bidrag som får högst poäng går sedan vidare i processen. Därefter genomförs en ingående diskussion, utvärdering och jämförelse mellan de mest intressanta bidragen. Slutligen utses pristagarna av juryn – utifrån total poängsättning och diskussioner.

Kriterier

 1. Motivering – En övergripande bedömning om motiveringen till nomineringen är stark eller svag – och om all information som efterfrågats finns med i nomineringen (vilket är en förutsättning för att vara med i processen).
 2. Nyhetsvärde – Här utvärderas om det är en anläggningsägare eller entreprenör som har gjort något annorlunda utifrån den bransch de verkar i. Det kan vara en stor eller liten aktör, ny eller etablerad – det intressanta är om aktören har gjort något som avviker från mängden.
 3. Ekonomi – Med hänsyn till vad som är rimligt vill juryn här få information om anläggningens lönsamhet, affärsmodell och reproducerbarhet. Utifrån det bedöms de ekonomiska förutsättningarna.
 4. Estetik – I detta kriterium bedöms huruvida det nominerade bidraget är proffsigt utfört och estetiskt tilltalande. Juryn granskar om anläggningen ser bra ut, om det är en snygg design som sticker ut och om anläggningen exempelvis är integrerad i byggnaden jämfört om det ”bara” är en standardanläggning (det vill säga en integrerad ger högre poäng samt nya och genomtänkta designlösningar).
 5. Hållbarhet – Här utvärderas effektivt utnyttjande av yta med hänsyn till etik och miljö. Det är även av intresse om det krävs extra material för ställningar och om solcellsanläggningen fyller någon ytterligare funktion.
 6. Systemsyn – Av intresse är hur anläggningen är integrerad i sin övriga kontext – Om det finns en systemsyn och om man i systemet har testat innovativa lösningar, kanske kombinerade system.
 7. Innovation och utveckling - Om bidraget andas innovation och driver utvecklingen/tekniken i solenergibranschen framåt är det värt att lägga kraft på detta kriterium i nomineringen. Det handlar om nya lösningar och innovativa idéer som ökar tillgängligheten och driver teknikområdet framåt.

 

Jury för Solenergipriset

Mikaela Lenz från Västfastigheter * Michiel van Noord från Rise * Liane Thuvander från Chalmers * Lars Andrén från Drivkraft

 

Så hanterar vi jäv­situationer

Om en nominering rör en av jurymedlemmarnas arbetsplatser uppstår en jävsituation. Om detta skulle uppstå kommer åtgärder att vidtas.

Eftersom juryn sätter poäng utifrån olika kriterier får den jurymedlemmen som hamnat i en jävsituation rösta på alla andra nomineringar utom den hen kan ha en partisk åsikt om. För att poängsättningen ska bli rättvis kommer poängen att matematiskt viktas om för att sedan se var i den stora sammanställningen alla bidrag hamnar.

Om bidraget går vidare bland de i toppen som juryn sedan ska diskutera fram vinnare kring kommer jurymedlemmen inte att delta på de möten där den kategorin kommer att diskuteras. Låt säga att en anläggning hos ett företag en jurymedlem arbetar på blir nominerad och framröstad som en av de bästa. Då kommer jurymedlemmen enbart att vara med och diskutera vinnare för årets prestation och avstå helt från möten som berör årets anläggning.

Kommunikatör på Svensk Solenergi, och icke deltagande i juryn, kommer att vara med på samtliga jurymöten och kontrollera att jurymedlemmen inte tar upp nomineringen som hen är jävig inför.

 

Om Årets anläggning

Utmärkelsen delas ut till anläggningsägaren och riktar sig både till solvärme- och solelanläggningar som driftsats under 2021.

En nominering tas inte i beaktande om inte samtliga delar finns med

 • Vem/vilka som har gjort beställningen
 • Vem/vilka som har ansvarat för installationen
 • Vem/vilka som har levererat material
 • Vem/vilka som har varit inblandade på annat sätt, till exempel genom bidrag, växelriktare osv.
 • Foton på anläggningen (inklusive information om vem som ska anges som fotograf)

Det är ett plus om nomineringen innehåller filmer - helst drönarfilmer som ger en tydlig överblick av anläggningen i fråga.

Om Årets prestation

Utmärkelsen avser ett väsentligt bidrag till utveckling och/eller införande av solenergi och ges till en person eller en organisation. Juryn bedömer prestationen utifrån såväl forskningsresultat som andra insatser med betydelse för utveckling och/eller införande av solenergi.

En nominering tas inte i beaktande om inte samtliga delar finns med

 • Vem/vilka nomineringen avser
 • Vad de nominerade har uträttat under 2021
 • Hur länge de nominerade har varit verksamma
 • Foton på de nominerade (inklusive information om vem som ska anges som fotograf)

Det är ett plus om nomineringen innehåller foton på prestationerna som tas upp i nomineringen – exempelvis foton på installerade solcellsanläggningar, innovationer eller litteraturverk.

Generella krav

I nomineringen ska det tydligt listas vilka som är kontaktpersoner för anläggningen/prestationen och vilka företag/organisationer de är anslutna till. Ange telefonnummer + email. Du som skickar in nomineringen ska ange kontaktuppgifter till dig själv också.

För att undvika onödig diskvalificering, kan det inte understrykas tydligt nog att Solenergipriset 2022 avser anläggningar/prestationer som togs i drift/genomfördes under 2021. Om anläggningen/prestationen inte slutfördes under 2021, kan nomineringen inte beaktas. Då blir det aktuellt först till nästkommande års prisceremoni och då måste nomineringen skickas in på nytt.

Glöm inte att fokusera på varför du väljer att lyfta denna nominering. Vad är det som sticker ut med anläggningen/prestationen och varför förtjänar den att uppmärksammas?

Vi ser fram emot att läsa igenom din nominering!

mellanrum

Prisutdelning

17 februari 2022

Solenergipriset 2022 delas ut vid ett frukostseminarium den 17 februari 2022 kl. 8.30–11.00 i Stockholm.

Pristagare 2021

Årets anläggning:  Hisingen Logistikpark (Castellum) 

Motivering: Castellums satsning ”100 på sol” innebär att de ska bygga upp emot 100 solcellsanläggningar på sina byggnader till 2025. Det är en av de största satsningarna på solceller i hela Norden. Som ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag är åtagandet ett högst väsentligt bidrag till utvecklingen och ett föredöme för andra större fastighetsbolag.

Årets prestation: Glava Energy Center

Motivering: Solenergipriset 2021 för Årets prestation går till föreningen Glava Energy Center utanför Arvika. Under 2020 har de lanserat nya utbildningar inom solenergi, samtidigt som de har stöttat innovationer som har slagit igenom internationellt.

Hedersomnämnanden 2021

Hedersomnämnade årets anläggning: Solhagen i Torphyttan (Linde Energi)

Motivering: Solcellsparker har på några få år etablerats som en starkt växande trend. Investeringskapital strömmar in och storleksrekorden slås på löpande band. För tre år sedan prisade vi Varbergs park på 2,3 MW, nu diskuteras de första Gigawattparkerna.

Hedersomnämnande årets anläggning: Slottshomen on Water

Motivering: För klimatsmarta Slottsholmen on Water i Västervik har teamet tänkt rätt från början. Det södervända takets form, lutning och mått har anpassats för solcellsanläggningen snarare än tvärtom. Helhetstänket yttrar sig bland annat i att elen från solcellerna driver en avsaltningsanläggning så att hotellgästerna duschar i och dricker ”solvatten”.

Hedersomnämnande Tim LjunggrenÅrets prestation

Motivering: Svensk Solenergi vill ge ett hedersomnämnande till Tim Ljunggren för hans teknikblogg. Den är revolutionerande inom svensk solenergi och har hjälpt hundratals installatörer och den växande skaran av nyfikna solenerginördar.

Hedersomnämnande Thomas AhlsénÅrets prestation

Motivering: Thomas tålmodiga arbete, som fått växa inom organisationen, har resulterat i att drygt 4 000 kW solceller har installerats på enskilda bostadsrättsföreningar i såväl nybyggnadsprojekt som på befintliga byggnader på bred front i landet.