Följ oss i sociala medier

Solenergipriset

Sedan 2004 har Svensk Solenergi delat ut Solenergipriset i två kategorier - Årets anläggning och Årets prestation. Utmärkelserna går till anläggningar, företag eller privatpersoner vars framsteg är värda att lyfta fram som bra exempel att inspireras av.

Pristagare 2021

Årets anläggning:  Hisingen Logistikpark (Castellum) 

Motivering: Castellums satsning ”100 på sol” innebär att de ska bygga upp emot 100 solcellsanläggningar på sina byggnader till 2025. Det är en av de största satsningarna på solceller i hela Norden. Som ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag är åtagandet ett högst väsentligt bidrag till utvecklingen och ett föredöme för andra större fastighetsbolag.

Årets prestation: Glava Energy Center

Motivering: Solenergipriset 2021 för Årets prestation går till föreningen Glava Energy Center utanför Arvika. Under 2020 har de lanserat nya utbildningar inom solenergi, samtidigt som de har stöttat innovationer som har slagit igenom internationellt.

Hedersomnämnanden 2021

Hedersomnämnade årets anläggning: Solhagen i Torphyttan (Linde Energi)

Motivering: Solcellsparker har på några få år etablerats som en starkt växande trend. Investeringskapital strömmar in och storleksrekorden slås på löpande band. För tre år sedan prisade vi Varbergs park på 2,3 MW, nu diskuteras de första Gigawattparkerna.

Hedersomnämnande årets anläggning: Slottshomen on Water

Motivering: För klimatsmarta Slottsholmen on Water i Västervik har teamet tänkt rätt från början. Det södervända takets form, lutning och mått har anpassats för solcellsanläggningen snarare än tvärtom. Helhetstänket yttrar sig bland annat i att elen från solcellerna driver en avsaltningsanläggning så att hotellgästerna duschar i och dricker ”solvatten”.

Tim LjunggrenÅrets prestation

Motivering: Svensk Solenergi vill ge ett hedersomnämnande till Tim Ljunggren för hans teknikblogg. Den är revolutionerande inom svensk solenergi och har hjälpt hundratals installatörer och den växande skaran av nyfikna solenerginördar.

Thomas AhlsénÅrets prestation

Motivering: Thomas tålmodiga arbete, som fått växa inom organisationen, har resulterat i att drygt 4 000 kW solceller har installerats på enskilda bostadsrättsföreningar i såväl nybyggnadsprojekt som på befintliga byggnader på bred front i landet.

Nomineringskrav

Nominera till nästa års Solenergipris

Nomineringsperioden för Solenergipriset 2022 är öppen. Vem som helst kan lämna en nominering till Solenergipriset – du själv behöver inte ha någon koppling till anläggningen, företaget eller personen som nomineringen avser. Läs gärna igenom den information och de krav som finns för nominering innan du skickar in dokumenten.

Välkommen med din nominering!

Juryn bedömer pristagarna utifrån sju kriterier
 1. Motivering
 2. Nyhetsvärde
 3. Ekonomi
 4. Estetik
 5. Hållbarhet
 6. Systemsyn
 7. Innovation och utveckling
Årets anläggning

Utmärkelsen ges till den solenergianläggning som bör uppmärksammas som ett gott exempel att inspireras av. Priset delas ut till anläggningsägaren. Juryn bedömer anläggningarna utifrån såväl ekonomi som tekniskt utförande. Utmärkelsen riktar sig både till solvärme- och solelanläggningar.

En nominering tas inte i beaktande om inte samtliga delar finns med:

 • Vem/vilka som har gjort beställningen
 • Vem/vilka som har ansvarat för installationen
 • Vem/vilka som har levererat material
 • Vem/vilka som har varit inblandade på annat sätt, till exempel genom bidrag, växelriktare osv.
 • Foton på anläggningen (inklusive information om vem som ska anges som fotograf)

Det är ett plus om nomineringen innehåller filmer - helst drönarfilmer som ger en tydlig överblick av anläggningen i fråga.

Årets prestation

Utmärkelsen avser ett väsentligt bidrag till utveckling och/eller införande av solenergi och ges till en person eller en organisation. Juryn bedömer prestationen utifrån såväl forskningsresultat som andra insatser med betydelse för utveckling och/eller införande av solenergi.

En nominering tas inte i beaktande om inte samtliga delar finns med:

 • Vem/vilka nomineringen avser
 • Vad de nominerade har uträttat under 2021
 • Hur länge de nominerade har varit verksamma
 • Foton på de nominerade (inklusive information om vem som ska anges som fotograf)

Det är ett plus om nomineringen innehåller foton på prestationerna som tas upp i nomineringen – exempelvis foton på installerade solcellsanläggningar, innovationer eller litteraturverk.

Generella krav

I nomineringen ska det tydligt listas vilka som är kontaktpersoner för anläggningen/prestationen och vilka företag/organisationer de är anslutna till. Ange telefonnummer + email. Du som skickar in nomineringen ska ange kontaktuppgifter till dig själv också.

För att undvika onödig diskvalificering, kan det inte understrykas tydligt nog att Solenergipriset 2022 avser anläggningar/prestationer som togs i drift/genomfördes under 2021. Om anläggningen/prestationen inte slutfördes under 2021, kan nomineringen inte beaktas. Då blir det aktuellt först till nästkommande års prisceremoni och då måste nomineringen skickas in på nytt.

Glöm inte att fokusera på varför du väljer att lyfta denna nominering. Vad är det som sticker ut med anläggningen/prestationen och varför förtjänar den att uppmärksammas?

Vi ser fram emot att läsa igenom din nominering!