Delar ut Solenergipriset

Alla pristagare av Solenergipriset

 

Nedan presenterar vi samtliga pristagare från  2004 då Solenergipriset började delas ut.

2023

Porträtt på Eric och Erik
Årets prestation 2023

Solcellskollen 

Juryns motivering: Betydelsen av information och kunskapshöjande insatser inom energiområdet har aldrig varit så stor som under energikrisens 2022 och behovet bedöms fortsatt vara stort.  Solcellskollen har under flera år erbjudit saklig och oberoende information om solceller till allmänheten och andra intressenter, via flera olika kanaler såsom blogg och podcast. Juryn vill särskilt uppmärksamma att Solcellskollen lyfter fram olika perspektiv och kompetenser inom ett brett och komplicerat område som energilandskapet utgör. 

Det stora solcellsintresset har blivit något av en folkrörelse och Solcellskollen har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till folkbildning inom området.

Vasakronans Magasin X
Årets anläggning byggnad 2023

Magasin X (Vasakronan & White Arkitekter)

Juryns motivering: Vasakronan har genom projektet Magasin X visat prov på nytänkande både vad avser klimatansvar och integration av solpaneler. Med måttanpassade fasadpaneler har  byggnaden fått ett intressant och spännande uttryck. Arkitekt och byggherre har i de små detaljerna hittat lösningar där ljusinsläpp och solavskärmning effektfullt maximerats och där solpanelerna bland annat används för att tillvarata den solinstrålning som skuggas bort. Genom en byggnadskonstruktion i trä har klimatavtrycket minimerats. Vasakronan visar dessutom ett framåtseende i att komplettera solanläggningen med ett energilager och genom att använda frikyla från marken.

Adam Jomaa med familjen Hult
Årets anläggning mark 2023

Solparken i Forsby (Kraftringen)

Juryns motivering: Årets markanläggning är välförankrad i lokalsamhället, inte minst genom den lokala byskolan. Barn från skolan invigde anläggningen och kommer dessutom att ha ett uteklassrum intill parken. Skolan får också en del av sin el därifrån. Parken är uppförd med en helhetssyn på lokalsamhället och med blicken mot framtiden: markägarna driver ett välplanerat fårbete samt åtgärder för biologisk mångfald i parken, i samråd med lokala naturorganisationer.

Juryn är övertygad om att Solparken i Forsby blir en kraft- och inspirationskälla för allt från elsystemet till djur- och växtlivet, och från närboende till andra som vill skapa solparker med bred samhällsnytta – och en och annan korvfantast.

Jury: Lars Andrén, Drivkraft, Tanja Rasmusson, Byggföretagen, Michiel van Noord, Risee, Rickard Silverfur, Fastighetsägarna, Liane Thuvander, Chalmers.

2022

villazero
Årets anläggning 2022

VillaZero (Gruppsol)

Juryns motivering: Med smakfull design och god lönsamhet för solcellsanläggningen tar oss Fiskarhedenvillan in i framtiden med ansvar för hållbarhet. Ambitionen att påverka byggbranschen genom att erbjuda miljövänliga och koldioxidneutrala småhus med solceller som en viktig ingrediens, samtidigt som projektet visar på ett gott systemtänk, tilltalar juryn. Förhoppningen är att VillaZero kan vara ett steg mot och inspirera småhusmarknaden till att standardisera solcellsanläggningar. Genusperspektivet i installationsteamet hoppas juryn ska inspirera fler kvinnor att arbeta med solenergi. För solelens utveckling är småhusmarknaden viktig, både vad gäller den allmänna opinionsbildningen och tillgängligheten av tekniken. Solcellsanläggningar ökar också intresset för energianvändning i allmänhet och energieffektivisering i synnerhet.

sex personer står framför anläggningen
Årets prestation 2022

Agrivoltaic team

Juryns motivering: Medan samhällsdebatten pågår för fullt om hur jordbruksintressen bör vägas mot energiomställningen så satsade Agrivoltaic team på Mälardalens Universitet på att kombinera de båda. Med en för Sverige unik provanläggning och en simuleringsmodell som även internationellt eftertraktas har detta team lagt en grogrund för genomslag på både odlingsfält och forskningsarenor i Sverige och i världen. Juryn ser en stor potential för agrivoltaiska system, som kan spela en viktig roll i solelsutbyggnaden i Sverige och bidra till energiomställningen, livsmedelsproduktion och jordbrukarnas lönsamhet.

 

Hedersomnämnanden årets anläggning

House of Choice (Fabege), Juryn ger Fabeges solenergiinstallation på House of Choice ett hedersomnämnande i kategorin årets anläggning. Solenergianläggningen har på ett estetiskt tilltalande sätt integrerats i byggnadens utformning och är en viktig del i system som möjliggjort Skandinaviens första nollenergihotell. För att kunna uppnå en maximal elproduktion har höga krav på solcellernas och byggnadens utformning ställts. Det sågtandsformade taket möjliggör stor yta för solceller och de fasadintegrerade solcellerna i olika färg och form bidrar till byggnadens naturliga estetik. House of Choice är ett projekt som på många sätt visar att tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället – på riktigt!

och 

Friskväderstorget motivering: Som ett av de första bostadsbolagen i Sverige installerade Bostadsbolaget designade solceller på en fasad på ett hyreshus i Biskopsgården, ett av Göteborgs särskilt utsatta områden. Här kombineras solcellsteknik med konst där paneler uppbyggda av moduler med färgfält bildar ett mosaikmönster influerat av marockanskt kakel och svensk folklore. En satsning som inspirerar, sätter nytt ljus på solenergi och banar väg för liknande projekt. Även om solcellerna är mindre effektiva på fasaden så uppskattar juryn nytänkandet kring solcellspanelernas utformning och de värden som adderas genom designen och tekniken till stadsrummet, värden som har stor betydelse för hyresgästerna och för närområdet som helhet.

 

Jury: Mikaela Lenz, Västfastigheter. Michiel van Noord, Rise. Liane Thuvander, Chalmers. Lars Andrén, Drivkraft.

Hedersomnämnanden årets prestation

Johan Ehrenbergmotivering: Johan har med sitt stora engagemang och sin opinionsbildning för solel genom åren inspirerat många att satsa på solceller. Inspirationen består emellertid inte bara av ord. Solkullen i Katrineholm har länge haft en betydelse för kunskapsspridning både till yrkesverksamma och allmänheten. Under 2021 färdigställdes ett nytt projekt med nytänkande affärsmodell: ETC Bygg har byggt två hyreshus med solceller på tak och i balkongräcken, som ska göra husen till plusenergihus. De två husen i Västerås finansierades genom crowdfunding och bidrar framöver till finansiering av fler liknande projekt i Sverige.

För att ha aktiverat så många svenskar i enskilda och gemensamma satsningar som leder till mer solel vill juryn ge ett hedersomnämnande till Johan Ehrenberg.

och

Solelskolan, motivering: Juryn ger Solelskolan ett hedersomnämnande i kategorin årets prestation för att de har skapat en kvalitativ utbildning, arbetar inkluderande och bidrar stort till både solelbranschen och till ett hållbart samhälle. De har nominerats av såväl elever, samarbetspartners och av de som sedan anställer färdigutbildade studenter. Utbildningsledaren Johann Andersson och läraren Liv Elf Karlén omnämns för deras stora engagemang för både miljöfrågor och elevernas utveckling.

2021

Årets anläggning 2021

Hisingen Logistikpark (Castellum)

Juryns motivering: Castellums satsning ”100 på sol” innebär att de ska bygga upp emot 100 solcellsanläggningar på sina byggnader till 2025. Det är en av de största satsningarna på solceller i hela Norden. Som ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag är åtagandet ett högst väsentligt bidrag till utvecklingen och ett föredöme för andra större fastighetsbolag.

Årets prestation 2021

Glava Energy Center

Juryns motivering: Solenergipriset 2021 för Årets prestation går till föreningen Glava Energy Center utanför Arvika. Under 2020 har de lanserat nya utbildningar inom solenergi, samtidigt som de har stöttat innovationer som har slagit igenom internationellt.

 

Hedersomnämnanden årets anläggning

Solhagen i Torphyttan (Linde Energi), motivering: Solcellsparker har på några få år etablerats som en starkt växande trend. Investeringskapital strömmar in och  storleksrekorden slås på löpande band. För tre år sedan  prisade vi Varbergs park på 2,3 MW, nu diskuteras de första Gigawattparkerna. Branschen är proaktiv och hittar lösningar på de nya utmaningar som kommer med stora parker. 

Det lilla lokala energibolaget Linde Energi visar med sin park hur även små aktörer kan agera i en mindre skala på denna marknad. Genom det mindre formatet, samutnyttjandet av betesmark och möjlighet till lokalt andelsägande, visar Solhagen i Torphyttan på ett okomplicerat men intressant sätt hur man kan hantera dessa utmaningar.

och 

Slottsholmen on Water, motivering: För klimatsmarta Slottsholmen on Water i Västervik har teamet tänkt rätt från början. Det södervända takets form, lutning och mått har anpassats för solcellsanläggningen snarare än tvärtom. Helhetstänket yttrar sig bland annat i att elen från solcellerna driver en avsaltningsanläggning så att hotellgästerna duschar i och dricker ”solvatten”.

Anläggningen visar att med målmedvetenhet och estetiskt fokus kan modern teknik trolla fram ett slutresultat utöver det vanliga. Även om det krävs att solceller installeras med hängande last från mobilkran på ett objekt som flyter och rör på sig.

 

Jury: Mikaela Lenz, Västfastigheter. Peter Kovacs, Rise. Liane Thuvander, Chalmers. Lars Andrén, Drivkraft.

Hedersomnämnanden årets prestation

Tim Ljunggren, Senergia, motivering: Svensk Solenergi vill ge ett hedersomnämnande till Tim Ljunggren för hans teknikblogg. Den är revolutionerande inom svensk solenergi och har hjälpt hundratals installatörer och den växande skaran av nyfikna solenerginördar. Varje vecka tar bloggen upp olika tekniska teman och beskriver komplicerade saker på ett trevligt, informativt och inspirerande sätt.

Utöver bloggen är Tim en av de stora eldsjälarna i branschen som bidrar till kompetensutveckling genom externa och interna utbildningar. Bland annat leder han utbildning av solenergiingenjörer på två yrkeshögskolor. Genom en montagehandbok som kan laddas ner gratis har han hjälpt allt från studenter till slutkunder och proffs. Tim Ljunggren gör det svåra lätt att förstå.

och

Thomas Alsén, Riksbyggen, motivering: Svensk Solenergi vill ge ett hedersomnämnande till Thomas Alsén på Riksbyggen för sitt engagerade arbete med solceller. Med stort intresse har Thomas pedagogiskt arbetat för ett ökat användande av solel inom Riksbyggen.

Thomas tålmodiga arbete, som fått växa inom organisationen, har resulterat i att drygt 4 000 kW solceller har installerats på enskilda bostadsrättsföreningar i såväl nybyggnadsprojekt som på befintliga byggnader på bred front i landet. Detta är verkligen en prestation värd
att uppmärksamma.

2020

Årets anläggning 2020

Ramsviks Stugby & Camping (Apptek)

Juryns motivering: Ramsviks Stugby & Camping i Bohuslän har stärkt sin hållbarhetsprofil genom att uppföra svensk besöksnärings hittills största solcellsanläggning. Med LED-belysning, effektvakter och duschkort finns också förhoppningen att solelutbytet kan matcha den årliga elanvändningen. Anläggningen har ett stort exponeringsvärde med sina många nationella och internationella gäster.

Årets prestation 2020

Castellums projekt "100 på sol"

Juryns motivering: Castellums satsning ”100 på sol” innebär att de ska bygga upp emot 100 solcellsanläggningar på sina byggnader till 2025. Det är en av de största satsningarna på solceller i hela Norden. Som ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag är åtagandet ett högst väsentligt bidrag till utvecklingen och ett föredöme för andra större fastighetsbolag.

Hedersomnämnanden årets anläggning

Akademiska Hus AB Studenthus, Campus Valla i Linköping (Solkompaniet), motivering: Akademiska Hus har länge varit drivande inom solcellsinstallationer i hela Sverige och det nya studenthuset på Campus Valla i Linköping är inget undantag.  Då huset, med en unik solcellsanläggning på taket, dessutom fått andra utmärkelser är det på sin plats att deras insatser nu uppmärksammas av Svensk Solenergi.

och

Brf Bosvedjan Sundsvalls solcellsanläggning (Enstar AB), motivering: Bostadsområden uppförda på 60- och 70-talet har ofta stora plana tak, där det är lätt att installera solcellsanläggningar. Det har Brf Bosvedjan Sundsvall utnyttjat för att minska sitt inköp av fastighetsel. Totalt 51 hus med ett stort elbehov (FVP) och 20 elnätsabonnemang möjliggjorde en, för flerbostadshus, ovanligt stor (1.3 MW) och lönsam anläggning. Dessutom har anslutning av växelriktare till elnätet utförts via separata kapslade apparatskåp, för bättre drift och hög elsäkerhet. 

 

Jury: Mikaela Lenz, Västfastigheter. Peter Kovacs, Rise. Liane Thuvander, Chalmers. Lars Andrén, Drivkraft.

Hedersomnämnanden årets prestation

Lokalförvaltningen i Göteborgs stad, för uppställda mål och ramavtal, motivering: Lokalförvaltningen har inom ramen för stadens hållbarhetsstrategi satt upp ett mål om att generera mer än 35 GWh solel 2030. En av utmaningarna för att nå målet är att kunna hantera ett stort antal projekt under de kommande åren, såväl på befintliga som nya fastigheter.  Därför har de upphandlat ett mindre antal entreprenörer på ramavtal för att göra löpande avrop på projekt. Ett beprövat sätt som nu används framgångsrikt för solcellsanläggningar, där projekten vanligtvis upphandlas ett i taget.

2019

Årets anläggning 2019

Per Watz (Husby Gård)

Motivering: Många större lantbruk har med sina stora tak bra förutsättningar att använda solel. Husby Gård har installerat solceller som generera lika mycket el som de använder i sin kycklinguppfödning under ett år och är ett föredöme för andra lantbrukare.

Årets prestation 2019

Ferroamp Elektronik (likströmsnät)

Juryns motivering: Likströmsnät gör att sol- och vindenergi kan kopplas ihop med batterier på ett effektivt sätt. De minskar överföringsförluster genom att minska antalet omvandlingar. Driften blir effektiv, installationen smidigare, detta ger möjligheter inför framtiden, då fler apparater kan anslutas direkt till likström.

Hedersomnämnanden årets anläggning

Nordic Choice Hotels (solcellsanläggningar på hotell), motivering: Nordic Choice Hotels har installerat flera solcellsanläggningar de senaste åren - till exempel på Clarion Hotel Sign (2018). Det har skapat engagemang kring solel hos såväl anställda som gäster. Under året har de spridit både kunskap och inspiration genom väl planerad kommunikation i olika kanaler och vi hoppas att fler följer deras exempel.

och

Derome Plusshus och Varberg Energi (produktionsanläggning Värö), motivering: Derome Plusshus nya fabrik i Värö är en modern produktionsanläggning som använder 100 % förnybar energi genom samarbete mellan lokala aktörer. Trähusfabriken har försetts med solceller - samägda med Varberg Energi – som svarar för hälften av elförsörjningen. Resten kommer från vind- och vattenkraft. Varberg Energi svarar även för drift och underhåll av en pelletspanna som står för anläggningens värmeförsörjning. Ett samarbete att ta efter.

Hedersomnämnanden årets prestation

Telge Energi (elavtal med svensk solel), motivering: Telge Energi har lanserat en helt unik produkt, ett elavtal med 100 % svensk solel. Det tog fem månader att sälja 5 GWh till drygt 600 elkunder som inte har möjlighet att installera egna solceller. Därefter har volymen ökat till 10 GWh som förväntas vara såld innan sommaren. Telge Energi är en förebild för andra energibolag och visar en möjlig väg för att solel ska bli en viktig del i vår elförsörjning.

2018

Årets anläggning 2018

Ystad Energi (Ystad Arena)

Juryns motivering: Precis som solcellsanläggningar ansluts till vårt elnät går det att ansluta en solvärmeanläggning till ett fjärrvärmesystem. Lösningen har utvecklats och genererad solvärme kan användas såväl för att förbättra en fjärrvärmeansluten byggnads energiprestanda som för att säljas till andra fjärrvärmekunder. Anläggningen på Ystad Arena, som uppförts utan ekonomiskt stöd, är ett utmärkt exempel på hur solvärme kan användas i fjärrvärmesystem – nationellt och internationellt.

Årets prestation 2018

Joakim Widén  (studier om solceller i våra elnät)

Juryns motivering: Möjligheter med solel i våra elnät och dess begränsningar, är en omdiskuterad fråga. Joakim Widén har under flera år genomfört, lett och publicerat studier om hur våra elnät kan belastas med solelanläggningar. Han har genom detta bidragit väsentligt till att minska nätbolagens skepticism – något som kommer ha stor betydelse för en fortsatt positiv utveckling.

Hedersomnämnanden årets anläggning

Einar Mattsson för Kvarteret Taklampan, motivering: Kvarteret Taklampan visar på en intressant utveckling för framtidens flerbostadshus. Utformningen av de nya flerbostadshusen projekterade för Miljöbyggnad Guld genomsyras av ett miljötänk i stort som smått. Genom att inkludera användning av solceller tidigt i planerings- och byggprocessen har man skapat en estetiskt tilltalande lösning med standardmoduler. Resultatet är ett enhetligt och kostnadseffektivt sätt att applicera solceller på nya flerbostadshus.

och

SPP (för Vasagatan 10), motivering: Många tak används egentligen inte till någonting annat än att skydda byggnaden, men på nya byggnader kan det finnas ytterligare krav. Gröna tak kan exempelvis ge poäng i certifieringar samtidigt som takmonterade solceller ger fördelar för energiprestanda – båda funktionerna behövs i den framtida hållbara staden. Taket på Vasagatan 10, med solceller monterade på ett grönt tak, är ett utmärkt exempel på att dessa krav inte behöver vara motstridiga.

 

Jury: Mikaela Lenz, Västfastigheter, Peter Kovacs, Rise, Liane Thuvander, Chalmers och Lars Andrén, Drivkraft.

Hedersomnämnanden årets prestation

SolTech Energy, för byggnadsintegrerade solceller, motivering: Det finns ett stort intresse hos bland annat arkitekter att integrera solceller i tak och fasader. Solcellsmoduler som ersätter andra takmaterial, förkortar byggprocessen. Det underlättar även möjligheten att ge karaktär till nya hus och bevara karaktären hos äldre hus. Att integrera solceller i glas på olika sätt öppnar upp för en mängd möjligheter att utforma fasader på nya sätt. Utvecklingen har fått ett betydande skjuts tack vare flera nya produkter från SolTech.

och

Järfälla kommun för Solel som en tjänst, motivering: Ny teknik medför ofta möjligheter till nya affärsmodeller. Järfälla är den första kommun i Sverige att genomföra en offentlig upphandling av solel som en tjänst. Detta snabbspår mot solel till ett fast pris kan innebära ett väsentligt bidrag till utvecklingen. Det undanröjer hinder som osäkerheten kring framtida energipriser, samtidigt som den egna organisationen slipper lägga tid och resurser på drift och förvaltning.

2017

Årets anläggning 2017

Varberg Energi (Solsidan)

Juryns motivering: Med sina 2,7 MW är Solsidan den just nu största solkraftsparken i Sverige. Uppförd av Varberg Energi intill en egen vindkraftspark med anslutning till regionnätet har den tillsammans med sin storlek anmärkningsvärt låga kostnader. En strategisk placering vid E6 och Västkustbanan ger den dessutom ett stort exponeringsvärde.

Årets prestation 2017

Kalmar Energi (Nöbble solpark)

Juryns motivering: När andra pratar om hur krångligt det är med solel för Kalmar Energi upp en anläggning med sju delägare – varav en ekonomisk förening – i en egen tredimensionell fastighet på ett kostall. En ännu större anläggning är redan på gång och arbetet är ett strålande bevis på att Kalmar Energi har en bärande idé för andra att ta efter.

 

Hedersomnämnanden årets anläggning

Skandia Fastigheter (Väla Centrum), motivering: Anläggningen har en ur solenergisynvinkel gynnsam elanvändning med stora kylmaskiner i ett köpcentrum. Den har även ett öst-väst-system för att bättre matcha elanvändningen och minska belastningen på taket. Lönsamheten som bestämts med BELOKs Totalmetodik gör den till ett föredömligt exempel för andra fastighetsägare.

 

Jury: Mikaela Lenz, Energicentrum Stockholms stad, Peter Kovacs, RISE, Liande Thuvander, Chalmers och Lars Andrén, Drivkraft.

Hedersomnämnanden årets prestation

Locum, motivering: Stockholms läns landsting har satt upp ett högt mål om totalt 20.000 kvadratmeter solceller installerade på sjukhusfastigheter runtom i Stockholm. Under året har landstingets fastighetsbolag Locum installerat och driftsatt solcellsanläggningar vid Karolinska universitetssjukhuset, Södertälje sjukhus och Danderyds sjukhus – som ett led i beslutet att ha en ”fastighetsnära förnyelsebar energiproduktion”.

och

Ferroamp Elektronik för EnergyHub, motivering: Det ligger i tiden att fastigheters elsystem behöver utvecklas. Som ett helt svenskutvecklat system med patenterad teknik som integrerar energieffektivisering, solel och energilagring med hjälp av ett likströmsnät är Ferroamps EnergyHub ett mycket intressant bidrag. En prestation väl värd att uppmärksammas är att de i internationell konkurrens tilldelats EES Award 2016.

2016

Årets anläggning 2016

Västfastigheter AB (Skövde solcellspark)

Juryns motivering: Anläggningen visar hur en stor offentlig verksamhet kan visa vägen för ny teknik genom en målmedveten, långsiktig och politiskt förankrad satsning. Med två olika typer av installationer – på stora plana tak och skärmtak på stora parkeringar – utnyttjas den stora fastigheten på ett bra sätt. Beslutet om en fortsatt utbyggnad med fokus på driftsäkerhet och kostnadseffektivitet gör Skövde solcellspark på Skaraborgs sjukhus Skövde till ett föredöme med ett stort exponeringsvärde.

Årets prestation 2016

 Hållbar utveckling väst och Skövde kommun (Sol i Väst)

Juryns motivering: Hållbar utveckling Väst och Skövde kommun har inspirerat flera kommunala energi- och fastighetsbolag att uppföra sina första solelanläggningar. Tillsammans med ett antal aktörer har de skapat ett unikt nätverksprojekt, inom ramen för en överenskommelse mellan kommuner. De har ett gemensamt mål, genomtänkt och väl dokumenterat stöd genom hela processen, från förstudie till besiktning och uppföljning.

Hedersomnämnanden årets anläggning 2016

BAE systems Hägglund (produktionshall i Örnsköldsvik) med juryns motivering: Att åskådliggöra såväl tekniska som estetiska möjligheter att integrera solenergisystem i byggnader är väsentligt för marknadsutvecklingen. Med en hel fasad på en stor industrifastighet klädd med solcellsmoduler demonstrerar BAE Systems Hägglunds en tillämpning med stor framtida utvecklingspotential.   

och

Bright Living AB (Brf Kristallen) med motiveringen: Passivhus och nära-nollenergibyggnader står – med stöd av våra EU-inspirerade energikrav på nya byggnader – högt på agendan hos media och projektutvecklare. Med Brf Kristallen visar Bright Living ett genomtänkt helhetsgrepp på ett nytt småhusområde med byggnadsintegrerade solceller.  

 

Priset delades ut av Svensk Solenergis ordförande Ewa Wäckelgård, och föreningens sekreterare Jan-Olof Dalebäck, i samband med Energimyndighetens Solforum den 7 april i Stockholm.

Jury: Mikaela Lenz, Energicentrum, Stockholms stad, Åse Togerö, Skanska, Peter Kovacs, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och Lars Andrén, Drivkraft.

Hedersomnämnanden årets prestation 2016

Eneo solutions (AFA fastigheter, Södermalm) med juryns motivering: Behovet av nya affärsmodeller som förenklar för fastighetsägaren är stort när regelverket kring solcellsanläggningar på större fastigheter är allt annat än enkelt. Eneo Solutions är först i Norden med att erbjuda en modell där fastighetsägaren hyr sin anläggning.

och

Vätterhem AB (Råslätt) med motiveringen: Många kommunala bostadsbolag visar intresse att gå före i utvecklingen och ta hjälp av ny teknik för att lyfta sina miljonprogramsområden.  Vätterhems målmedvetna arbete och omfattande installation av solcellsanläggningar i Råslätt är ett föredöme.

2015

Årets anläggning 2015

Bronsfastigheter AB (Kv. Gruset 1)

Juryns motivering: En professionellt uppförd solcellsanläggning registrerad för elcertifikat och uppkopplad mot internet.  Den har vidare använts för utbildning av den lokala räddningstjänsten. Det faktum att anläggningen dessutom försörjer Sveriges första LEED Gold-certifierade lagerbyggnad och ligger väl inom synhåll från E4:an, ger ett stort exponeringsvärde.

Årets prestation 2015

Miljöförvaltningen Stockholms stad (Hållbara Järva)

Juryns motivering: Miljöförvaltningen, Stockholm stad, visar såväl målmedvetenhet som kompetens genom att handla upp, installera och följa upp ett stort antal solcellsanläggningar på ett föredömligt sätt. Anläggningarna har dessutom uppförts som en av flera åtgärder för att halvera köpt energi vid renovering i miljonprogramsområden och fungerar därför som ett viktigt exempel för andra städer.

Hedersomnämnanden årets anläggning 2015

Uppsalahem AB (Frodeparken) – med juryns motivering: Demonstration av såväl tekniska som estetiska möjligheter att integrera solenergisystem i byggnader är väsentligt för en positiv utveckling. Med en hel söderfasad klädd med solcellsmoduler demonstrerar Uppsalahem i Frodeparken en tillämpning med stor framtida utvecklingspotential.

Priset delades ut till Peter Bodefalk, Bronsfastigheter AB, av Energimyndighetens Sara Bargi i anslutning till årsmötet under Ecoforum i Stockholm 22 april 2015.

Jury: Michael Rantil, Energimyndigheten, Peter Kovacs, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Björn Karlsson, Mälardalens högskola, Heimo Zinko, Zinkonsult AB.

2014

Årets anläggning 2014

EKSTA Bostads AB (Vallda Heberg, närvärmesystem sol och biobränsle)

Juryns motivering:

Ett innovativt närvärmesystem med byggnadsintegrerade solfångare och en modern biobränsleanläggning där man demonstrerar väl beprövad teknik och nya tekniska lösningar för en ökad andel solvärme och förenklad anslutning av bostadshus med varmvattenanslutna vitvaror. Det faktum att anläggningen försörjer en ny stadsdel med varierande och tilltalande lågenergibyggnader, inklusive ett äldreboende med en solcellsanläggning i anslutning till komfortkyla, ger ett stort exponeringsvärde.

Årets prestation 2014

Halmstad kommun (solcellsanläggningar)

Juryns motivering:

Halmstad kommun har visat såväl målmedvetenhet som kompetens genom årliga anslag till solenergianläggningar som installerats och följts upp av fastighetskontoret på ett föredömligt sätt sedan 2010.

 

Hedersomnämnanden årets anläggning 2014

Bengt Ericson, Arvika (Sköna rum) med juryns motivering: Sköna rum är en liten affärslokal med såväl solfångare som solcellsmoduler. Solfångare och en trivsam pelletskamin står via en ackumulatortank i förbindelse med ett liknande sol-bio-system i ett närliggande bostadshus. Sköna rum är därmed ett bra exempel på hur man kan kombinera solvärme och biobränsle för mindre byggnader på ett flexibelt sätt.

och 

RB Brf Södertäljehus 3 (takrenovering, solceller, elcertifikat och urspungsmärkning) med juryns motivering: Riksbyggens Brf Södertäljehus 3 har på ett förtjänstfullt sätt kombinerat takreno­vering och installation av svensktillverkade solcellsmoduler på taken. De har dess­utom såväl elcertifikat som ursprungsgarantier för solel. Sammantaget gör det dem till en viktig förebild för andra bostadsrättsföreningar.

2013

Årets anläggning 2013

Skanska Sverige AB (Väla Gård)

Juryns motivering:

Tekniskt och estetiskt väl utförda byggnader som på ett förtjänstfullt sätt visar möjligheterna att kombinera låg energianvändning med byggnadsintegrerad solel i nya byggnader. Det faktum att byggnaderna uppförts av Skanska och är LEED-certifierade med högsta betyg ger ett stort exponeringsvärde.

Årets prestation 2013

Bengt Stridh, Bengts villablogg

Juryns motivering:

Den snabba kostnadsutvecklingen och ett ökat intresse för solcellstekniken har lett till ett stort informationsbehov. Bengts blogg utgör här en kunnig och oberoende informationskälla omkring solcellsystemens tekniska utformning, ekonomiska villkor och lagstiftningens begränsningar. Han inte bara bevakar och rapporterar nyheter utan han har också en kritisk hållning och mod att säga ifrån när han menar att det är nödvändigt.

 

Hedersomnämnanden årets anläggning 2013

Karlstads kommun (Sjöstadverken) med juryns motivering: Det finns många processer där man kan använda solvärme. Karlstad kommun demonstrerar med Sjöstadverken hur man kan använda solvärme i en process för att utvinna biogas. En tekniskt och estetiskt väl utförd solvärmeanläggning som på ett förtjänstfullt sätt visar hur man kan använda solvärme till annat än bostäder.

och 

HSB (Brf Gasellen, Linköping) med juryns motivering: De senaste årens prisfall på solcellsanläggningar har ökat intresset för att, som man säger, ”göra sin egen el”. Brf Gasellen har på ett förtjänstfullt sätt kombinerat översyn av elsystem och takrenoveringsbehov med att installera solcellsmoduler på en del av sina tak. Att en så stor bostadsrättsförening som Gasellen installerar solceller gör den till en viktig förebild för HSBs övriga bostads­rättsföreningar.

 

Priset delades ut av Rainer Brohm, BSW (Bundesverband Solarwirtschaft e.V), Tyskland och Lars Andrén ordförande Svensk Solenergi, i sambande årsmötet i Westmanska palatset, Stockholm, april 2013.

2012

Årets anläggning 2012

Gavlegårdarna AB (Fullriggaren)

Juryns motivering:

En tekniskt och estetiskt väl utförd byggnad som på ett förtjänstfullt sätt visar möjligheterna att integrera såväl solvärme som solel för minskat behov av köpt energi i nya byggnader. Det faktum att byggnaden uppförts av ett engagerat bostadsbolag som ett nytt landmärke på Gävle Strand ger ett stort exponeringsvärde.

 

 

 

Priset delades ut av Per Holm, Sabo och Magnus Olofsson, Elforsk vid årsmötet på Tom Tits, Södertälje, april 2012.

Årets prestation 2012

Telge Energi AB (avtal för solelskonsumenter och solelsproducenter)

Juryns motivering:

Telge Energi AB erbjuder ett elavtal med solel och köper motsvarande mängd solel till ett pris som ska göra det lönsamt att installera en anläggning. Detta gör Telge till en förebild för andra energibolag genom att visa på en möjlig väg för att solel ska bli en viktig del i vår elförsörjning.

 

Hedersomnämnande årets prestation 2012

Solel i Sala och Heby, ek.för. (privat ägande i solelanläggningar)

Juryns motivering:

Föreningen har etablerat ett intressant sätt att göra det möjligt för privatpersoner att köpa andelar i solelanläggningar på motsvarande sätt som vindkraftverk. Föreningen har dessutom en ambition att uppmuntra andra aktörer att utveckla motsvarande föreningar på andra ställen.

 

2011

Årets anläggning 2011

Kalix kommun (Strandängsbadet)

Jurymotivering:

Den nya solvärmda badanläggningen ligger naturskönt vid älvstranden i nära anslut­ning till Kalix centrum.  En tekniskt och estetiskt väl utförd solvärme­an­läggning som på ett förtjänstfullt sätt visar nyttan av att använda solvärme i fritidssektorn.  Att det finns en etablerad solfångartillverkare i kommunen ger anläggningen ett extra värde.

 

Hedersomnämnande 2011

ExoTech AB (Sisimut Grönland, solföljare)

 

Svensk solenergi delade för åttonde gången ut årets solenergipris i anslutning till sitt årsmöte på Svenska Mässan i Göteborg den 4 april 2011.  Prisutdelare var Anders Ådahl, Göteborg Energi.

Årets prestation 2011

A-Hus AB (Bright living, klimatsmart hus)

Jurymotivering:

A-Hus har utvecklat ”Bright living”, ett nytt genomtänkt lågenergihus med såväl certi­fierade byggelement, som solel och solvärme, för dess energi­för­sör­jning. Huset mark­nadsförs dessutom som ett kataloghus.

2010

Årets anläggning 2010

Brf Örnen (HSB), Timrå (Solvärmeanläggning)

Jurymotivering:

En tekniskt och estetiskt väl utförd solvärmeanläggning som på ett förtjänstfullt sätt exemplifierar möjligheterna att kombinera solvärme med fjärrvärme samtidigt som den visar på nya affärsmöjligheter för fjärrvärmebolagen.  Det faktum att anläggningen uppförts av en engagerad bostadsrättsförening på en vacker plats ger anläggningen ett stort exponeringsvärde.

 

Priserna delades ut av Anders Wijkman vid föreningens årsmöte på Norra Latin, Stockholm, den 14 april 2010.

Årets prestation 2010

Joakim Byström, Absolicon (PVT-solfångare, utbildning, m m)

Juryns motivering:

Joakim Byström har på kort tid utvecklat och introducerat en tekniskt avancerad solfångare som genererar såväl värme som el. I anslutning har han dessutom initierat en utbildning och utvecklat ett intressant demonstrationsprojekt i Härnösand.

 

2009

Årets anläggning 2009

Malmö Airport, Sturup (Solvärmeanläggning)

Luftfartsverket – Malmö Airport, med juryns motivering:

En tekniskt väl uppförd solvärmeanläggning som anslutits med en prefabricerad enhet i ett biobränslebaserat närvärmesystem. Genom att anläggningen uppförts på en flygplats och kan övervakas via Internet har den ett bra exponeringsvärde.

Årets prestation 2009

Texsun AB (Marknadsutveckling)

 

 

2008

Årets anläggning 2008

GotEvent AB, Göteborg (Solcellsanläggning Ullevi)

 

Hedersomnämnande årets anläggning 2008:

Karlstad kommun (Tingvallahallarna med solvärme och solel)

och

Båstad Tennis och Hotell AB (Tennisstadion med solel)

Årets prestation 2008

Effecta AB (Dagens Industris Gasellista 2007)

 

 

2007

Årets anläggning 2007

Södra näs camping, Varberg (Biosolvärme)

 

Hedersomnämnande årets anläggning 2007

Mellanhedsskolan, Malmö Stad Stadsfastigheter (solceller som solskydd)

och

Familjen Sjöstedt, Sala (villasolvärme)

Årets prestation 2007

Climatewell AB (Technology Pioneer 2007)

 

 

2006

Årets anläggning 2006

Fjärås vårdcentral, EKSTA Bostads AB, Kungsbacka

Årets prestation 2006

Malmö Stad Stadsfastigheter (Solstad Malmö)

 

 

2005

Årets anläggning 2005 

Hotell Toftagården, Visby

Juryns motivering:

Solvärmeanläggningen på Hotell Toftagården är väl integrerad på en populär hotell- och restaurantanläggning med många gäster, och exponeras framsynt på dess hemsida. Värmeförsörjningen bygger vidare på en kombination av solvärme och biobränsle som är en beprövad, ekonomisk och hållbar värmeförsörjning med stor potential för svenska förhållanden. Tillsammans gör det Hotell Toftagården till en värdig marknadsförare speciellt som anläggningen uppförts på Gotland med ett stort antal solvärmeanläggningar per innevånare.

 

Jury: Michael Ranti, Formas, Peter Kovacs, SP, Björn Karlsson, VUAB/LTH och Heimo Zinko, ZW Energiteknik.

Årets prestation 2005

Lars Wahlström och Göran Hultmark, Sunstrip AB (Lazerplate)

Juryns motivering:

Årets prestation tilldelas Göran Hultmark och Lars Wahlström hos Sunstrip för utvecklingen av Lazerplate. Utvecklingen har pågått i flera år, delvis inom tidigare FUD-program, men under 2004 har den nya absorbatorn levererats till solfångartillverkare på allvar. Lazerplate tillverkas med modern laserteknik (miljövänlig process) i två olika material, i olika storlekar med olika rörarrangemang i en modern, mer eller mindre helautomatisk process med hög kapacitet, vilket gör Sunstrip till en av Europas ledande absorbatortillverkare.

 

 

2004

Årets anläggning 2004 

Harpsund, SFV (Biosolnärvärme)

Statens fastighetsverk för Harpsund, med juryns motivering:

En kombination av solvärme och biobränsle som ger en beprövad och hållbar värmeförsörjning med stor potential för svenska förhållanden. Båda är förnybara energislag med låg miljöpåverkan, som dessutom minskar vid en kombination. Harpsund representerar med sin helhetssyn och framsynthet i teknikkombinationen ett stort värde både vad avser minskad växthuseffekt och ökad svensk sysselsättning. Anläggningen är dessutom varsamt integrerad i miljön. Harpsund har ett stort symboliskt värde och kan fungera som en förebild för andra statliga och kommunala fastighetsägare.

 

Hedersomnämnande årets anläggning 2004

Kv. Holmen och Grynnan, NCC (byggnadsintegrerade solceller)

Juryns motivering:

Diskret integrerade solceller i fasad och balkongräcken tillsammans med semitransparenta solceller i fönster på två flerbostadshus i Hammarby sjöstad. Visar på intressanta möjligheter att integrera solceller i arkitekturen i framtida bebyggelse.

och

Solhus 2, Bostads AB Gårdsten (takintegrerad solvärme)

Juryns motivering:

Gårdstensbostäder har genomfört en konsekvent förnyelse av ett 70-talsområdet med en framsynt kombination av traditionell teknik och takintegrerade solfångare som kan fungera som en förebild för andra fastighetsägare. Solfångarna är väl integrerade med byggnaderna och ger området ett modernt utseende.

 

Jury: Peter Johansson, Boverket, Arne Andersson, Energimyndigheten, Michael Rantil, Formas, Peter Kovacs, SP och Björn Karlsson, VUAB/LTH.

Årets prestation 2004

Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers (ISES SWC 2003)

Juryns motivering:

Årets pristagare har som sekreterare i organisationskommittén haft ansvar för alla delar och samordning av dessa vid genomförandet av ISES världskonferens i Göteborg 2003. Konferensen hade över 700 deltagare från fler än 70 länder och motsvarade alla uppställda förväntningar. En omfattande insats som fått både nationell och internationell uppmärksamhet.