21 mars 2024 | ,

Sammanställning grönt avdrag 2023

PRESSMEDDELANDE 21 MARS 2024

Toppen nådd för det gröna avdraget

Under 2023 fick över 200 000 svenska småhusägare skattereduktion för installation av grön teknik. Totalt investerade de 22 miljarder kronor, 80 procent mer än 2022 (12 miljarder). Men under 2024 väntas en nedgång.

År 2023 blev batteriernas och solcellernas år, mycket till följd av det oroliga omvärldsläget 2022 som fick energipriserna att rusa. Privatpersonernas investeringar i solceller ökade med 90 procent jämfört med 2022 och blev 17 miljarder medan investeringarna i batterier ökade med hela 220 procent till 3 miljarder. Det visar helårsdata från Skatteverket som branschföreningen Svensk Solenergi har sammanställt. För första gången minskade investeringarna i laddboxar (-20 %), till stor del på grund av att bonusen för elbilar försvann i slutet av 2022.

- Det gröna avdraget är god politik som stärker hushållens motståndskraft mot störningar i energisystemet. Det är mycket glädjande att svenska villaägare investerat i den gröna omställningen och samtidigt gjort sig mer rustade för framtida kriser, säger Anna Werner, vd på branschföreningen Svensk Solenergi.

År 2021 införde den förra regeringen skattereduktionen för grön teknik, det gröna avdraget. Det omfattar installation av solceller, batterier och laddboxar och kan sökas av privatpersoner för installation på den egna villan, fritidshuset eller en förälders hus. Sedan införandet har intresset för avdraget vuxit stadigt och peakade 2023.

Den trenden ser dock ut att brytas under 2024 då vi nu står inför en nedgång i försäljningen av solceller. I början av 2024 kom Skatteverket med en ny tolkning av reglerna för hur man får använda ett batteri som fått grönt avdrag.

-  Skatteverkets märkliga tolkning har satt käppar i hjulet för batterimarknaden vilket även smittat av sig på solcellsmarknaden, säger Anna Werner. Regeringen behöver nu snabbt prioritera ett förtydligande av lagen som inte hämmar batteriernas välgärning i elsystemet. Om regeringen vill spara pengar är det bättre att sänka procentsatsen för avdraget. Batterier är oftast lönsamma ändå.

Solenergi är fortfarande på god väg att bli världens största energikälla. År 2022 markerade ett exceptionellt år sett till efterfrågan som yttrat sig i installationssiffrorna för 2023. År 2024 går marknaden mot en mer normal tillväxttakt.

Halland är det län där invånarna har varit bäst på att nyttja det gröna avdraget 2023, sett till invånarantalet, följt av Kalmar län.

Boende i pendlingskommuner nära större städer, som Mörbylånga, Trosa och Laholm, investerar mest i grön teknik per person. De investerar även mest i batterier. Kommuninvånare nära mindre tätorter, som Tjörn, Höör och Gnosjö, investerar mest i solceller medan boende i kommuner nära någon av landets tre storstäder investerar mest i laddboxar. Exempel på sådana förortskommuner är Danderyd, Lerum och Vaxholm. Här bor de som tydligast ökat sina investeringar i batterier under 2023. De investerar också betydligt mindre i solceller per capita jämfört med andra typer av kommuner.

Lite tillspetsat kan man säga att privatpersoner på landsbygden är duktigast på att investera i grön teknik som ger högre elproduktion medan boende i villaförorterna använder avdraget till att investera i laddboxar så att de kan använda elen.

Länk till statistiken för hela landet.

Länk till statistiken för län och kommuner.

 

För ytterligare information kontakta: 

Oskar Öhrman, tekniskt ansvarig Svensk Solenergi
Telefon: 070-923 35 64
E-post: oskar@svensksolenergi.se

Anna Werner, vd Svensk Solenergi
Telefon: 076-818 49 15
E-post: anna@svensksolenergi.se

Pressbilder

Behöver du ett lokalt case?
Svensk Solenergi förmedlar kontakt till installatörer i ditt närområde som i sin tur kan vägleda till hushåll eller företag som installerat batterier.
Kontakta Alex Jankell073-026 11 96.

  • Inga träffar.