Nytt ställningstagande om moms på solel. Skatteverket har försökt förtydliga vad som gäller moms på den el som en hyresvärd producerar och säljer till sina hyresgäster.

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet ”En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt”, den 9 februari 2018, dnr 202 54979-18/111.

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021