24 september 2021 |

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande

Nytt ställningstagande om moms på solel. Skatteverket har försökt förtydliga vad som gäller moms på den el som en hyresvärd producerar och säljer till sina hyresgäster.
Ställningstagandet ersätter ställningstagandet ”En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt”, den 9 februari 2018, dnr 202 54979-18/111.

  • Inga träffar.