23 december, 2021 |

Skrivelse till Länsstyrelsen i Skåne

Med anledning av Länsstyrelsen Skånes begäran om yttrande avseende solcellsetableringar på jordbruksmark (ärendebeteckning 500-48048-2021) har Svensk Solenergi lämnat underlag till Jordbruksverket.

Föreningen menar att Länsstyrelsens utgångspunkt är felaktig. Solcellsanläggningar är tillfälliga installationer och det finns goda möjligheter till samexistens mellan jordbruk och solcellsparker. Därmed är målkonflikten mellan solcellsparker och jordbruk inte så betydande som Länsstyrelsen gör gällande.

Yttrandet.

s

Domen.

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021