23 december 2021 |

Skrivelse till Länsstyrelsen i Skåne

Med anledning av Länsstyrelsen Skånes begäran om yttrande avseende solcellsetableringar på jordbruksmark (ärendebeteckning 500-48048-2021) har Svensk Solenergi lämnat underlag till Jordbruksverket.

Föreningen menar att Länsstyrelsens utgångspunkt är felaktig. Solcellsanläggningar är tillfälliga installationer och det finns goda möjligheter till samexistens mellan jordbruk och solcellsparker. Därmed är målkonflikten mellan solcellsparker och jordbruk inte så betydande som Länsstyrelsen gör gällande.

Yttrandet

 

Domen

  • Inga träffar.