27 juni 2019 |

Skrivelse till regeringen

Det stora antalet ansökningar för solcellsstöd måste hanteras och en plan för utfasning av stödet tas fram.

Investeringsstödet har, i kombination med andra åtgärder, resulterat i att antalet solcellsanläggningar i Sverige ökar snabbt. Under bara 2018 ökade den installerade solcellseffekten med 59 procent, från 267,5 MW till 425,2 MW, och antalet nätanslutna anläggningar från 15 251 i slutet av 2017 till 25 486 vid utgången av 2018. Svensk Solenergi förutspår en marknadstillväxt för 2019 på uppskattningsvis 40–50 procent.

Kostnaderna för att installera solceller har minskat. Under 2018 gick priserna ner med upp till sju procent, beroende på typ av solcellssystem och marknadsaktör. Detta i kombination med ökade elpriser möjliggör en sänkning av stödnivån i solcellsstödet utan att det drastiskt drabbar lönsamheten för solcellsinvesterare.

Att det tas beslut om en plan för utfasningen av solcellsstödet är viktigt. En fortsatt osäkerhet om nivån på stödet de kommande åren innebär att stödets positiva verkan minskar kraftigt. Svensk Solenergis förslag till utfasningsplan är 2020–2023…

 

Läs hela vårt remissvar här

  • Inga träffar.