27 februari 2020 |

Skrivelse till regeringen om solcellsstöd – nivå och kontrollerad utfasning

Staten bör budgetera så att alla som söker stöd till solceller fram till att nuvarande förordning upphör, 31 december 2020, kan få stöd.

Staten bör också budgetera medel så att Energimyndigheten kan fortsätta hantera systemet med ursprungsgarantier för mikroproducenter av förnybar el, alternativt lägga över handhavandet på en annan myndighet. De därefter två viktigaste åtgärderna för att främja solenergins fortsatta positiva utveckling i Sverige: - Fasa kontrollerat och förutsägbart ut solcellsstödet för privatpersoner och inför istället solROT/energiROT/klimatROT för solenergiinstallationer eller höj helt enkelt det generella ROT-avdraget. Ta bort 255 kW-gränsen för energiskattebefrielse på egenproducerad solel.

 

Läs hela vår skrivelse här –  feb 2020 

  • Inga träffar.