19 november, 2020 |

Energiskatt på egenproducerad el – vad säger EU-rätten?

Promemorian kompletterar rapporten ”Solel på stora tak – vad är potentialen och hur gör andra EU-länder”.

Huvudsekreterare är Ulrika Hansson, skattejurist, Fastighetsägarna.

 

Läs mer här

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021