19 november 2020 |

Energiskatt på egenproducerad el – vad säger EU-rätten?

Promemorian kompletterar rapporten ”Solel på stora tak – vad är potentialen och hur gör andra EU-länder”.

Huvudsekreterare är Ulrika Hansson, skattejurist, Fastighetsägarna.

 

Läs mer här

  • Inga träffar.