25 juni 2018 |

Slopat krav på bygglov för solenergianläggningar som följer byggnadens form

Från första augusti 2018 kommer det inte längre behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare som följer byggnadens form inom ett detaljplanerat område.

Den 13 juni röstade riksdagen igenom regeringens förslag som innebär att det inte krävs bygglov för att inom detaljplanelagt område montera solcellspaneler och solfångare om de monteras på en byggnad och följer byggnadens form. Kommunerna ska dock ha rätt att bestämma om det krävs bygglov i detaljplaner för framtida områden. För solenergianläggningar utanför detaljplanelagt område krävs normalt inget bygglov.

Undantaget från bygglov inom detaljplan gäller inte byggnader eller områden med uppvinklade solcellspaneler eller solfångare på platta tak eller byggnadsintegrerade anläggningar. I det senare fallet har Boverket återkommit med ett förslag som innebär att även byggnadsintegrerade solenergianläggningar kan vara undantagna. Det förslaget hann dock inte tas med i den lagrådsremiss som nu röstats igenom.

Bygglov kommer även fortsättningsvis krävas för solenergianläggningar på byggnader inom områden som klassas som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov kommer även krävas för solcellsinstallationer inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

– Det faktum att en del kommuner kräver bygglov medan andra har tagit bort kravet när solenergianläggningen följer byggnadens form har länge varit ett problem, säger Johan Lindahl, talesperson Svensk Solenergi. Därför uppskattar vi att regeringen lyssnat på branschen och fått till en ändring som innebär att det är samma förutsättningar i alla kommuner.

 

Läs mer på riksdagen.se

  • Inga träffar.