15 januari 2021 |

Slutbesked idag om solcellsstöd för privatpersoner

Ansökningsstoppet för solcellsstödet var den 7 juli 2020. Idag får de allra sista privatpersonerna som hann söka stödet veta om det beviljas eller inte.

De personer som inte får ett beslut före den 15 januari 2021 kommer alltså inte få sin ansökan om solcellsstöd beviljad.

Läs mer om slutbeskedet för solcellsstödet här.

För installationer som påbörjas 2021 kan privatpersoner numera göra grönt avdrag på sin kostnad.

Får en privatperson som bara köper in paneler och utför sin installation själv göra grönt avdrag?

En privatperson kan varken få rotavdrag eller grönt avdrag för arbeten som hen utför åt sig själv i sin bostad. Däremot kan hen få avdrag när hen anlitar en anställd i sitt bolag att utföra arbetet, förutsatt att de inte är släkt. Deltar man själv i arbetet kan man inte få avdrag för den delen och måste räkna av de arbetstimmar som man själv har utfört.

En privatperson kan inte få avdrag om hen anlitar sin enskilda firma för att utföra arbete i sin egen bostad, oavsett vem som utför arbetet.

  • Inga träffar.