14 december 2022 |

Nu är höjningen klubbad

Den 13 december röstade riksdagen för att anta höstbudgeten. I den ingår höjningen av det gröna avdraget. Nu vet vi med säkerhet att det gröna avdraget för solcellsinstallationer kommer att höjas från 15 till 20 % från och med den 1 januari.

Texten uppdaterades 14 december kl 08.

Det har cirkulerat falska påståenden om att kunder som ingår avtal under 2022 inte skulle beröras av höjningen till 20 %. Detta är felaktigt.

Enligt Skatteverket är det endast datumet för varje enskild delbetalning som styr. Datumet för när avtalet ingicks spelar ingen roll i sammanhanget. Om installationen slutförs under 2023 kan avdraget på 20 % sökas för samtliga delbetalningar som görs under 2023. Det gäller alltså 20 % av kostnaderna för material och arbete.  Troligtvis kommer dessa fortsatt anses utgöra 97 procent av investeringen enligt schablonen så att avdraget blir 19,4 % av investeringen om man inte kan styrka att material och arbete utgör en större andel.

Delbetalningar som sker under 2022 kan endast beviljas grönt avdrag om anläggningen slutbetalas i år och installatören ansöker om avdraget hos Skatteverket senast den 31 januari 2023. Då gäller avdrag med 15 % av kostnaderna för material och arbete. När installatören ansöker om avdraget hos Skatteverket ska anläggningen vara färdigställd. Undantag från kravet på färdigställande kan göras om det i slutet av januari endast återstår att installera växelriktaren.

Läs mer om Skatterverkets undantag här.

  • Inga träffar.