22 april 2020 |

Solceller på frammarsch i världen men inte i Kina

Globalt var den årliga installerade effekten solel tolv procent högre år 2019 än år 2018, enligt preliminär statistik från IEA-PVPS. Ungefär 115 GW installerades 2019, så att vi nu är uppe i 630 GW i hela världen.

I Kina installerades cirka 30 procent mindre under 2019 än under 2018. I resten av världen steg installationstakten med 44 procent. Kina står för ungefär en tredjedel av världsmarknaden.

Spanien vann Europaligan 2019 genom att installera 4,4 GW (Tyskland 3,9 och Ukraina 3,5).

– Sverige ligger bra till i statistiken med en ökning av installerad effekt på 70 procent förra året. Det gör att vi har en hög tillväxttakt även i ett internationellt perspektiv, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi. Vi ökade installerad effekt med 287 MW förra året, det vill säga 70 procent. Året innan installerade vi 180 MW. Den årliga installationstakten har alltså stigit med cirka 60 procent.

 

Rapporten för nedladdning.

  • Inga träffar.