27 juli 2022 | ,

Solcellsparker ger enklaste vinsten

Skånska kommunen Skurup vinner Solcellstoppen 2022 med landets nu i särklass högsta installerade effekt solel per capita, 1 190 Watt. Fjolårets vinnare Strängnäs halkar ner till femte plats med 544 Watt per person. Genomsnittet för landet är nu uppe i 152 Watt per person.

– Så stora förändringar har vi inte sett i toppen förut. Det märks att solenergi blivit ett kraftslag att räkna med. Skurups satsning på markanläggningar gav snabbt resultat, säger Anna Werner, vd för branschföreningen Svensk Solenergi.

Som en följd av höga elpriser och ett ändrat säkerhetspolitiskt läge spirar intresset för egenproducerad förnybar el, som solkraft. Antalet nätanslutna anläggningar ökade i Sverige från 66 000 till drygt 92 000 under 2021. Installerad effekt är nu 1,6 GW, en ökning på hela 46 procent. Men det är stora skillnader mellan olika typer av anläggningar. Installerad effekt i stora takanläggningar och små solcellsparker, det vill säga anläggningar med installerad effekt mellan 20 och 1 000 kW, steg med 37 procent, medan installerad effekt i riktigt stora anläggningar, med installerad effekt över 1 000 kW, steg med hela 141 procent. Installerad effekt i anläggningar under 20 kW ökade med 45 procent.

– Ökningen av antalet små anläggningar visar att svenskarna har engagemang och vilja att själva vara aktiva i energiomställningen. Med takanläggningarna får industrilokaler och andra byggnader billig, förnybar el. Med de allra största anläggningarna på mark utnyttjas skalfördelar så att elen blir billigare att producera, säger Anna Werner.

Medan Skurup vinner Solcellstoppen 2022 såväl totalt som i den största klassen, vinner Borgholm den minsta klassen och Sjöbo mellanklassen. I de kommuner som ligger längst ner i Solcellstoppen finns ännu ingen installation i den största klassen. Nyckeln för att klättra uppåt på listan verkar från och med i år alltså vara att bygga riktigt stora anläggningar.

Solcellstoppen 2022 topp 5, totalt och för de tre olika anläggningsstorlekarna:

Statistiken över nätanslutna solcellsanläggningar kommer från Energimyndigheten och avser data för utgången av år 2021. Svensk Solenergi har rankat kommunerna i Solcellstoppen sedan 2017.

  • Inga träffar.