3 april 2019 |

Solcellsstatistik 2018

Enligt aktuell statistik från Energimyndighetens har vi nu installerat mer än 410 MW solel fördelat på drygt 25.000 solcellsanläggningar, varav 180 MW (44%) och drygt 10.000 anläggningar (40%) installerades under 2018.

Till skillnad från tidigare här redovisad statistik, som togs fram inom IEA PVPS, är den nya statistiken baserad på uppgifter från elnätbolagen. Det innebär att den nya statistiken inte är direkt jämförbar med statistiken från IEA PVPS, men eftersom rapporterna från elnätbolagen bli mer och mer tillförlitliga bör den ge en bättre bild av verkligheten.

En annan fördel med den nya statistiken är att den också visar hur mycket som installerats i respektive län (MW och antal), medan IEA PVPS statistiken endast omfattade en uppskattning av de totala installationerna (MW) i Sverige.

Läs mer om statistiken på energimyndigheten.se

Officiell statistikdatabas

  • Inga träffar.