7 februari 2021 |

Solel och batterier kan kompensera Sveriges svaga elnät

I veckan gjorde kyla och kraftiga obalanser i elsystemet att det var effektbrist i landet, framförallt i södra Sverige. Precis som i somras var elnätet extremt hårt belastat.

I norra delen av landet fanns det mycket el men överföringskapaciteten från norr till söder är begränsad. I veckan gick det, precis som i somras, så långt att det oljeeldade Karlshamnsverket tillfälligt fick sättas igång. I somras tvingades också Svenska Kraftnät till bilaterala avtal med andra kraftproducenter, däribland kärnkraft från Ringhals 1.

Nu visar en rapport att solelen denna sommar gav ett väsentligt bidrag till elproduktionen under de timmar elen var en bristvara i södra Sverige, och därmed som dyrast.

I elområde SE4 (södra Sverige) stod solen för hela 17 procent av elproduktionen de timmar då elpriset var som högst (mitt på dagen den 25 juni 2020). Riksrekordet för solen hittills i år var när den stod för 3,8 procent av elproduktionen i landet.

I kombination med batterier för några dygns lagring kan alltså solel hjälpa till och lösa utmaningen under ansträngda situationer framöver. Något som skulle gynna både ekonomi och miljö.

Under 18 timmar i somras var spotpriset på el i södra Sverige över 1 kr per kWh*. Anna Werner, vd på branschföreningen Svensk Solenergi menar att grundproblemet är tydligt - att vi har mycket av vår kraftproduktion i norr och begränsad överföringskapacitet till söder där användningen är som störst. En annan utmaning är att upprätthålla stabiliteten i elnätet och vid snabba förändringar i efterfrågan kunna reglera elproduktionen.

– Att förstärka elnätet är viktigt, men tar lång tid. Solel och batterier växer snabbt och kan därför bli en viktig kompletterande del av lösningen. Det finns internationella exempel på hur stora batterilager används för att framgångsrikt balansera elnätet, säger Anna Werner och fortsätter.

– Solel hade inte ensamt kunnat lösa de problem vi såg i somras, men väl tillsammans med batterier. Därför är det synd att regeringen dragit undan solcellsstödet för företag så snabbt. Regeringen borde åter besluta om att ge 10 procent i solcellsstöd på investeringar i solcellsanläggningar och fylla på med medel så att alla företag som sökt solcellsstöd även får det under 2021.

Svensk Solenergi är angelägna om att regeringen understödjer en fortsatt positiv utveckling på batteriområdet. Branschföreningen anser också att energiskattens utformning behöver ses över.

– Om vi likt andra europeiska länder tar bort skatten på egenanvänd el, kommer solelsanläggningar utformas så att en större andel av produktionen används på plats i byggnaden. Detta avlastar elnätet, och ännu bättre blir det om byggnaderna förses med batterier. Då kan egenanvändningen öka ytterligare och elnätet blir mindre ansträngt, konstaterar Anna Werner.

*För elanvändaren tillkommer elnätsavgift, energiskatt och moms.

 

Läs mer här: Ansträngda timmar i elssystemet 2020

 

 

  • Inga träffar.