28 maj 2022 |

Produktion och egenanvändning av solel slår nya rekord

I april 2022 matade svenska solcellsanläggningar in mer än 127 GWh el till det svenska elnätet, vilket är 5 procent mer än förra rekordmånaden som var juli 2021. Detta enligt statistik från Svenska kraftnät/Mimer.

Samtidigt visar den senaste schablonberäkningen för egenanvändning av solel att egenanvändningen är högre än någonsin: 103 GWh under mars – hela 54 procent högre än förra rekordmånaden juli 2021.

Den el som produceras i en solcellsanläggning kan antingen användas av den som äger elen, eller matas in på elnätet. Hur mycket som matas in på elnätet rapporteras av elnätsföretagen till Svenska kraftnät. Hur mycket som egenanvänds förs ingen statistik över i Sverige, men SCB uppskattar egenanvändningen med hjälp av en schablonberäkning.

  • Inga träffar.