4 november 2021 |

Solelens klimatavtryck

Vi får ofta frågan huruvida man gör klimatnytta om man installerar solceller i Sverige. Inte konstigt då all forskning pekar på att klimatet är den största utmaningen vår planet står inför och hela världen behöver ställa om.

Med anledning av Kristdemokraternas debattinlägg i Aftonbladet den 4 november vill vi ge vår bild av solelens klimatavtryck just nu.

En ökad elproduktion från solceller i Sverige minskar utsläppen av växthusgaser dels genom att tränga undan fossilbaserad kraftproduktion i våra grannländer, dels genom att bidra till elektrifieringen av samhället där fossila bränslen och råvaror i transportsektorn och industrin ersätts av utsläppsfri el.

Trots det finns det vissa utmaningar med kraftslaget. Sverige är en liten exportberoende ekonomi som handlar med hela världen och solenergibranschen är inget undantag.

Produktionen av solcellsanläggningarna medför ofta utsläpp av växthusgaser i de länder där de tillverkas. Därför är det svårt att exakt beräkna såväl klimatnytta som klimatpåverkan från solceller, det är många parametrar som spelar in. Svaret beror på var du drar systemgränsen.

Baserat på en rad studier och beräkningar är vår bedömning att solceller leder till en nettoklimatnytta – det vill säga när de utsläpp som uppstår i produktionen dras från de utsläppsminskningar som uppstår när solcellerna används. Läs mer om de studier, antaganden och beräkningar som ligger till grund för denna bedömning här.

Vi håller med debatten om att mer behöver göras i solenergibranschen globalt, för att öka nettoklimatnyttan för solceller, och där måste Sverige naturligtvis vara med på tåget.

Därför ställer vi också krav på våra medlemmar. För medlemskap i Svensk Solenergi ställs krav på etik, produktkvalitet, yrkesmässig kompetens och lämplig organisation. Alla våra medlemsföretag följer även vår uppförandekod och vill därmed verka för en sund och välfungerande bransch.

 

  • Inga träffar.