I kategorin Årets prestation fick Johan Ehrenberg ett hedersomnämnande i Solenergipriset 2022. I motiveringen nämns bland annat solcellsparken Solkullen i Katrineholm och ett projekt med två plusenergihus som Johans bolag ETC Bygg har tagit fram.

Solkullen, eller ETC Solpark, i Katrineholm är en solcellspark dit vem som helst kan åka för att lära sig mer om solceller genom guidade visningar, föreläsningar och konferenser. Här finns alla möjliga  typer av solcellsanläggningar och innovativa lösningar att lära av. Parken har skapats ur en märklig blandning av envishet, framtidstro, ilska över makthavares bluddrande ord och glädje över att det finns vägar framåt.

I Västerås har Johan och ETC byggt två klimatsmarta och kostnadseffektiva plusenergihus. Husen är byggda till stor del i trä och har solpaneler på tak och balkonger. Klimatperspektivet är genomgående och hyresgästerna kan till exempel odla på gården tillsammans eller låna en elbila i bilpoolen.

Johan har framför allt fått sitt hedersomnämnande för sina prestationer det senaste året, men han har varit i branschen länge.

Johan, du har ju varit med i solelsbranschen sedan 2008 och har både tagit del av utvecklingen till där vi är i dag och själv varit högst delaktig – kan du inte berätta om din första solelsinstallation?

– Idag har vi ju stora projekteringar – och nyskapande sådana – bland annat Solkullen i Katrineholm. Med referens till din fråga, installerade jag de första solpanelerna på Kulturhusets tak 2009. Jag tog helt sonika och på eget bevåg en stege och klättrade uppför fasaden och installerade både solpaneler och vindsnurror. Syftet var att installationen skulle röna uppmärksamhet.

Det märks att du har ett stort intresse för att utveckla branschen och hyllar nya innovativa lösningar.
– Ja, jag vill hälsa ett riktigt grattis också till Agrivoltaic team till priset Årets prestation. Vilken systemförändring som är på gång!

Juryns motivering
Johan har med sitt stora engagemang och sin opinionsbildning för solel genom åren inspirerat många att satsa på solceller. Inspirationen består emellertid inte bara av ord. Solkullen i Katrineholm har länge haft en betydelse för kunskapsspridning både till yrkesverksamma och allmänheten. Under 2021 färdigställdes ett nytt projekt med nytänkande affärsmodell: ETC Bygg har byggt två hyreshus med solceller på tak och i balkongräcken, som ska göra husen till plusenergihus. De två husen i Västerås finansierades genom crowdfunding och bidrar framöver till finansiering av fler liknande projekt i Sverige.

För att ha aktiverat så många svenskar i enskilda och gemensamma satsningar som leder till mer solel vill juryn ge ett hedersomnämnande till Johan Ehrenberg.

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021