10 mars 2022 |

Hedersomnämnande Solenergipriset: Johan Ehrenberg

I kategorin Årets prestation fick Johan Ehrenberg ett hedersomnämnande i Solenergipriset 2022. I motiveringen nämns bland annat solcellsparken Solkullen i Katrineholm och ett projekt med två plusenergihus som Johans bolag ETC Bygg har tagit fram.

Juryns motivering
Johan har med sitt stora engagemang och sin opinionsbildning för solel genom åren inspirerat många att satsa på solceller. Inspirationen består emellertid inte bara av ord. Solkullen i Katrineholm har länge haft en betydelse för kunskapsspridning både till yrkesverksamma och allmänheten. Under 2021 färdigställdes ett nytt projekt med nytänkande affärsmodell: ETC Bygg har byggt två hyreshus med solceller på tak och i balkongräcken, som ska göra husen till plusenergihus. De två husen i Västerås finansierades genom crowdfunding och bidrar framöver till finansiering av fler liknande projekt i Sverige.

För att ha aktiverat så många svenskar i enskilda och gemensamma satsningar som leder till mer solel vill juryn ge ett hedersomnämnande till Johan Ehrenberg.

  • Inga träffar.