6 maj 2021 |

Solhagen i Torphyttan hedras: ”Sol till alla, säger vi”

Sedan 2004 har Svensk Solenergi delat ut Solenergipriset i två kategorier – Årets anläggning och Årets prestation. En annorlunda solpark i Lindesbergs kommun prisas nu med ett hedersomnämnande för Årets anläggning.
– Vi planerar för nästa solhage nu, men att bygga något lika bra som Solhagen i Torphyttan kan bli svårt, säger Jens Isemo, vd för det kommunalägda energibolaget Linde Energi.

Solcellsparker har på några få år etablerats som en starkt växande trend. Det är ett effektivt sätt att utvinna solenergi, men med solparker tillkommer även en del utmaningar.

I fallet Solhagen i Torphyttan hittar vi en del av svaren till dessa utmaningar i själva namnet på anläggningen.

– Arbetsnamnet var från början Lindesbergs solpark, men vi tittade på alternativa namn för anläggningen och kom fram till att ordet solhage är bättre, eftersom hage syftar till inhägnad betesmark. Här får fåren gå fritt och det är som att vi har flyttat in hos fåren snarare än tvärtom. Sen är det tradition att benämna vattenkraftverk efter orten och därav döpte vi anläggningen till Solhagen i Torphyttan, säger Jens Isemo.

Solhagen omges av vargstängsel samt riksväg 50 och är på så sätt en naturligt inhägnad betesmark. Stängsel var därmed ingenting som behövde byggas till, vare sig för fårens skull eller för stöldrisken. Istället har Linde Energi fokuserat på andra säkerhetsperspektiv, som att skydda vissa kablage lite extra och att göra panelerna tillräckligt höga för fåren att gå under dem.

Men det som verkligen får Solhagen i Torphyttan att sticka ut är ägandeformen.

– Under hela resan ville vi involvera våra kunder i projektet genom att ta fram ett bra kunderbjudande. Vår lösning blev att leasa ut paneler i solhagen under en treårsperiod. Kunden får då värdet av elen som panelen producerar och det blir i sin tur ett avdrag på elhandelsfakturan varje månad, som kick-back. Det finns 1 436 paneler och man får leasa max tio per kund. Sol till alla, säger vi!

Anläggningen driftsattes i juni 2020. Fram till idag har Linde Energi leasat ut 75 procent av anläggningen. Jens Isemo hoppas att trycket kommer öka ännu mer.

– Det här hedersomnämnandet kanske leder till fler anläggningar om behovet ökar och folk blir inspirerade. Vi känner oss väldigt glada och ödmjuka över detta. Det visar att solel är här, att satsningen vi gjort är riktig och det ger oss energi att fortsätta.

– Vi planerar för nästa solhage nu, men att bygga något lika bra som Solhagen i Torphyttan kan bli svårt. Det handlar om flera faktorer, som att hitta mark som kanske inte används till någonting idag och en markägare som tycker att det är kul. Hagar med får bredvid en riksväg växer inte på träd, tillägger Jens Isemo.

Solhagen i Torphyttan är byggd för 500 kilowatt och beräknas hålla i 25–30 år. Solkompaniet har ansvarat för installationen.

Jens Isemo, vd för Linde Energi. Foto Linde Energi.

 

Mer information

Fler intervjuer med samtliga prismottagare hittar du här.

Lista över de nominerade 2021

Mer om Solenergipriset och tidigare pristagare.

  • Inga träffar.