4 april 2023 |

Solparken i Forsby: Sveriges bääästa solpark? 

En annorlunda solpark i Klippans kommun, Solparken i Forsby, kammar i år hem priset i kategorin Årets markanläggning. Den är inte Sveriges första eller största, men den är unik i sitt slag och Sveriges bääästa om du frågar markägarna själva.

– Det känns otroligt kul att ta hem priset. Vi bestämde redan från början att vi inte ville att det här skulle bli en vanlig solpark. Vi har kallat den för Sveriges bääästa solpark, för att förtydliga kopplingen med får. Men hur vet man då att den är bäst? Jo, genom att vinna ett pris såklart, säger Adam Jomaa, övergripande projektledare på Kraftringen Energi.

Markägarna (familjen Hult) är en småbarnsfamilj, som bredvid sina vanliga arbeten driver ett ekologiskt jordbruk under namnet Forsby Ängar. Deras intresse för hållbarhetsfrågor har skapat unika lösningar för solparken. De har idag får- och nötkreatur på gården, och fåren betar i delar av solparken. Det finns ett stort fokus på biologisk mångfald genom insådd av en egen blandning ängsväxter, död ved och sandblottor, men familjen kommer också att undersöka fler åtgärder såsom agroforestry och kanske fjäderfä som går i parken.

– Många undrar hur det funkar att ha får tillsammans med solpaneler och det går alldeles utmärkt. Panelerna har vi satt på cirka en meters höjd så att fåren enkelt ska kunna ta sig fram under dem. Dessutom ger panelerna skugga åt både får och grödor som bara är positivt under torra och varma somrar säger Adam Jomaa.

Vid invigningen lanserade Forsby Ängar en ”solparkskorv” gjord på bland annat ekologiskt kött från sina lamm och med kummin som är en av de växter som såtts in i solparken.

Parken, som Svea Solar har varit totalentreprenör för, har en årsproduktion på 3 107 MWh och bidrar med förnybar el till närområdet. Markägarna själva, Krika bygdeskola och Klippan yllefabrik är tre exempel på kunder, företag eller privatpersoner i området som nyttjar den lokalproducerade och förnybara elen genom elavtalet ”El från trakten”. Överskottet från avtalet går till Stiftelsen Skånska Landskap som bland annat jobbar för att få unga att komma ut i naturen.

Adam Jomaa med familjen Hult

Foto: Kraftringen Energi, Adam Jomaa med Familjen Hult (markägare)

Mycket av den lokala samverkan bygger på familjens tankar framåt. Barnen går på den närliggande byskolan i Krika som har involverats sedan start och kommer använda solparken i sitt Grön-flagg-arbete för att lära mer om förnybar energiproduktion och biologisk mångfald. Eleverna har fått bygga insektshotell och fågelholkar som placeras utanför solparken vid ett nyskapat ”uteklassrum” beläget invid en åkerholme som också utgör en viktig faunadepå.

Men det är inte bara kunskapsspridning till eleverna som är viktig. Adam Jomaa menar att det också är viktigt att aktörer i solenergibranschen inte ser sig som konkurrenter, utan vill dela med sig av sina kunskaper. Innan Kraftringen drog igång arbetet med solparken hade de kontakt med flera andra företag som byggt parker innan, och han berättar att det var väldigt givande.

– I Skåne där det uppfattas som en konflikt mellan solelproduktion och jordbruk är det bra att kunna lyfta goda exempel på där marken kan användas till flera saker, säger Adam Jomaa.

Om solparker kan visa på att det är positivt vad gäller naturmiljö, biologisk mångfald och fler användningsområden av samma mark kommer det skapa en ännu bättre bild av solenergin. Genom att fokusera på fler markanvändningsområden samtidigt även i riktigt stora solparker kommer konkurrensen om marken att minska.

– Jag känner en stor öppenhet kring hur vi har tänkt och gjort, och vår förhoppning är att vi ska sprida vidare att man fortsätter i den andan. Kanske kan man dela in en stor solpark i olika zoner för biologisk mångfald och betesdjur eller fjäderfä, säger Adam Jomaa.

 

Juryns motivering

Årets markanläggning är välförankrad i lokalsamhället, inte minst genom den lokala byskolan. Barn från skolan invigde anläggningen och kommer dessutom att ha ett uteklassrum intill parken. Skolan får också en del av sin el därifrån. Parken är uppförd med en helhetssyn på lokalsamhället och med blicken mot framtiden: markägarna driver ett välplanerat fårbete samt åtgärder för biologisk mångfald i parken, i samråd med lokala naturorganisationer.

Juryn är övertygad om att Solparken i Forsby blir en kraft- och inspirationskälla för allt från elsystemet till djur- och växtlivet, och från närboende till andra som vill skapa solparker med bred samhällsnytta – och en och annan korvfantast.

 

  • Inga träffar.