3 december 2021 |

Rapport om Solvärmens potential

Onsdagen den 1 december släpptes rapporten till Regeringskansliet om solvärmens potential i Sverige.

Rapporten är framtagen av Profu, och är en redovisning av uppdrag 11 Solvärme i Energimyndighetens regleringsbrev för 2021. Energimyndigheten ska beskriva och analysera solvärmens potential i Sverige, eventuella systemnyttor solvärmen kan bidra med, samt i vilken utsträckning solvärme på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till att nå Sveriges klimat- och energimål.

Viktor Döhlen, Energimyndigheten och Johan Holm, Profu kommer att berätta om rapporten på Solvärmedagen, 6 december, som Svensk Solenergi anordnar tillsammans med Energiföretagen.
Läs mer och anmäl dig här ->

Den slutgiltiga rapporten kommer att publiceras på Profus hemsidan när den har tillgänglighetsanpassats, vilket blir inom de närmsta veckorna.
Energimyndigheten.se ->

  • Inga träffar.