25 september 2018 |

Solvärmedag i Kungsbacka

Femtontalet medlemsföretag, lika många intresserade konsulter och fastighetsbolag, och trettiotalet energirådgivare för att lyssna på utvecklingen för solvärmesystem i när- och fjärrvärmesystem.

Bland föredragen fanns presentationer av förstudier för solvärme i ett par befintliga fjärrvärmenät, en presentation av solvärmeanläggningen på Ystad Arena (Årets solenergianläggning), potentialen för solvärme i fjärrvärmesystem i Europa, möjligheterna med fjärde generationens fjärrvärme och slutligen en presentation av värden, det lokala kommunala bostadsbolaget – EKSTA – som har en solvärmeanläggning i drift sedan 1982.

 

Dagen avslutades med två intressanta studiebesök. Det första gick till Tölö Ängar, nya flerbostadshus med solvärme (takmonterade solfångare) och fjärrvärme (biobränsle). Det andra gick till Vallda Hedberg (Årets solenergianläggning 2014), ett bostadsområde från 2013 med egen värmecentral (pellets) kombinerad med solvärme (takmonterade solfångare), ett koncept som EKSTA utvecklat sedan 30 år.

Till slut samlades tiotalet medlemsföretag för att diskutera hur solvärme, som lite oförtjänt skuggas av all media kring solelsystem, kan få större uppmärksamhet.

Svensk Solenergis solvärmegrupp
Charlotta Winkler, Christer Kilersjö 
och Jan-Olof Dalenbäck 

  • Inga träffar.