24 mars 2021 |

Sommartid är solenergitid

Nu i helgen ska du äntligen ställa fram klockan en timme mellan lördag och söndag. Med solens ökade närvaro går allt fler med tanken att skaffa en solenergianläggning. Med det nya gröna avdraget kommer fler göra verklighet av tankarna..

Sedan årsskiftet går det att göra skatteavdrag för den som vill installera en solenergianläggning i hemmet. Detta gör satsningen på förnybar energi mer aktuellt för många privatpersoner runtom i Sverige.

Med vårdagjämningen i ryggen är dagen längre än natten ett bra tag framöver.

Omkring hälften av svenskarna tror att de kommer att äga en solenergianläggning inom tio år, enligt en undersökning från Kantar Sifo.

Men undersökningen visar också att mer än var tredje person upplever att processen att skaffa en solenergianläggning, inklusive att söka ekonomiskt stöd, är för komplicerad.

Därför är det välkommet att regeringen har lanserat det gröna avdraget sedan undersökningen genomfördes. Syftet är att underlätta omställningen till förnybar energi, vilket ger privatpersoner som vill satsa på solenergi i hemmet en skattereduktion på 15 procent av kostnaden för arbete och material. Det är dessutom företaget som du anställer för installationen av solenergianläggningen som sköter allt pappersarbete kring avdraget med Skatteverket.

Den som vill köpa till ett batteri för att lagra och hushålla med den utvunna elen, har möjlighet till ytterligare avdrag. För batteriet gäller nämligen en skattereduktion på 50 procent. Med en smart batterilösning går det att välja lite mer snillrikt när man ska ”sälja vidare” elen för den mer affärsintresserade.

– En solcellsanläggning ger dig inte bara sänkta elkostnader, den kan även underlätta övergången till ett förnybart energisystem, om än i mycket liten skala, säger Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Eftersom nästan hälften av alla svenskar känner ett eget ansvar för energiomställningen, enligt Kantar Sifos undersökning, går det att anta att många kommer dra nytta av skattereduktionen.

 

Om undersökningen

1 000 svenskar fick uppge om de instämmer eller inte i olika påstående kring solenergi. Så här fördelade sig svaren:

  • 52 procent instämmer i ”Jag tror att jag om tio år har en egen solenergianläggning”.
  • 63 procent instämmer i ”Det borde finnas ett högre rotavdrag för att installera en solenergianläggning”.
  • 35 procent instämmer i ”Det är för komplicerat för mig att gå igenom hela processen, inklusive söka bidrag, för att skaffa en solenergianläggning”.
  • 45 procent instämmer i ”Jag anser mig själv ha ett eget ansvar för energiomställningen i Sverige”.

Undersökningen genomfördes i maj 2020.

 

Mer om sommartid och grönt avdrag

Natten mellan lördag och söndag ska du ställa fram klockan en timme.

Skattereduktionen för grön teknik, "det gröna avdraget", finns sedan den 1 januari 2021. Om du enbart köper material av ett företag kan du inte få någon skattereduktion för materialet. Företaget du anlitat för installationen ansöker om utbetalning när arbetet är utfört och betalat.

Det gröna avdraget uppgår till maximalt 50 000 kronor per person och år. Det finns inget maxbelopp per fastighet, så flera personer kan få grönt avdrag för installationen på samma bostad. På Skatteverkets hemsida loggar du in för att se hur stora avdrag du har kvar att göra för 2021. Avdraget är 15 procent av arbets- och materialkostnader som enligt schablonen utgör 97 procent av installationskostnaden. Detta gör att avdraget egentligen blir på 14,55 procent av installationskostnaden (15 procent av 97 procent).

Mer information om vad som gäller vid skattereduktion för grön teknik hittar du här.

Den som behöver råd inför installationen kan få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivare. För att hitta din rådgivare klickar du på länken och söker på din kommun.

 

Om Svensk Solenergi

Svensk Solenergi är en branschorganisation med cirka 260 medlemsföretag. På medlemmarna ställs krav på kvalitet och hållbarhet.

Presskontakt Svensk Solenergi

Anna Werner, vd Svensk Solenergi
E-post: anna.werner@svensksolenergi.se
Tel: 076-818 49 15

Pressbilder finns här

  • Inga träffar.