Introduktion till vår statistik

Här hittar du statistik om den svenska solelen. Av figuren nedan framgår det att svensk solkraft år 2022 stod för 1,18% av elproduktionen. Solkraften levererade 2 TWh under 2022, enligt Energimyndigheten.

Allmänhetens inställning till solkraft är mycket positiv i Sverige. Nedan några diagram som visar det.

Om du är nyfiken på hur mycket solel som produceras just nu i Sverige ser du det längre ner på den här sidan.

På statistiksidan Svensk solkraft visar vi den månatliga statistik vi samlar in från de största elnätsföretagen. Den ger en god uppskattning av antalet installationer av solcellanläggningar som görs i Sverige utifrån antalet föranmälningar. På samma sida finns även äldre helårsdata på antal installationer och installerad effekt solkraft, som SCB samlat in från elnätsföretagen och levererat till Energimyndigheten. Den ligger till grund för Solcellstoppen som vi gör varje år. Det är en rankning av Sveriges kommuner utifrån installerad effekt per invånare. Helårsstatistiken finns även uppdelad per län, liksom per capita och per kvadratkilometer längst ner på sidan.

På statistiksidan Grönt avdrag finns en genomgång av skattereduktionen för installation av grön teknik, som infördes 1 januari 2021.

 

Just nu

Grafen visar hur stor andel av den svenska installerade soleffekten som producerar el just nu. En kall solig dag ligger andelen nära 100 procent och mörka vintertimmar ligger den tyvärr nära 0 procent.

Statistiken bygger på verkliga mätningar som utförs momentant av CheckWatt, ett av Svensk Solenergis medlemsföretag. CheckWatt mäter elproduktionen från 4 800 solkraftsanläggningar med en sammanlagd effekt på 170 MW. Detta extrapoleras sedan till det totala antalet anläggningar, cirka 125 000 anläggningar med sammanlagd toppeffekt 2 200 MW sommaren 2022.