Grönt avdrag - halvår 2022

Skatteavdraget för grön teknik har nu funnits i ett och ett halvt år. Det populära avdraget underlättar för småhusägare att ställa om till det nya energisystemet.

Till och med sista juni 2022 har över 138 tusen privatpersoner använt det gröna avdraget. Tillsammans har de investerat över 8 miljarder kronor, varav 2 miljarder varit grönt avdrag. Halvårssiffrorna visar på en stadig ökning. Första halvåret 2021 använde 24 600 personer avdraget medan 58 800 använde avdraget under första halvåret i år. Det är en ökning med 140 procent.

Avdraget kan idag användas för installation av solceller, batterier och laddpunkter för elbilar. Populärast är laddpunkter. Hela 92 800 personer har använt det gröna avdraget för att installera laddbox under avdragets första 18 månader. Omkring 40 000 personer har använt avdraget för solceller och endast 5 300 har hittills använt det för att installera batteri.

 

Framgången håller i sig

Sett till investerat belopp står investeringar i solceller för den största framgången. Småhusägarna har investerat över 5,9 miljarder  och erhållit 850 miljoner kronor i avdrag för att installera solceller. Bara 1 av 5 som nyttjat avdraget är kvinnor.

Det gröna avdraget hade en något trög start första halvåret 2021, men efter ett par månader var nyttjandet i gång på allvar och under andra halvåret av 2021 nyttjade privatpersoner frekvent avdraget. Siffrorna från första halvåret i år visar att framgången håller i sig och utvecklingen är starkast för installation av batterier.

Antalet batterier som installerades av privatpersoner med grönt avdrag under första halvåret i år var 3 100. Det är 40 procent fler än under hela året 2021. Den siffran kan också jämföras mot de knappt 1 500 privatpersoner som fick det tidigare investeringsstödet för batterier beviljat under perioden 2016–2020.

Även installationerna av solceller som beviljats avdrag ökade under första halvåret i år medan antalet installationer av laddpunkter var ungefär lika många som under andra halvåret ifjol.

Kostnad för genomsnittlig anläggning

Det genomsnittligt investerade beloppet visar att priset för laddpunkter ligger relativt stabilt medan priset för solcellsanläggningar ökar samtidigt som priset för energilager minskar. Den genomsnittliga investeringen för privatpersoner innan avdrag ligger nu på 149 000 kronor för en solcellsanläggning, 60 000 kronor för ett energilager och 21 000 kronor för en laddpunkt. Efter avdrag blir motsvarande siffra 128 000, 31 000 respektive 11 000 kronor.

 

Län

Västra Götaland passerar Stockholm

Folkrika Stockholms län var det län där flest småhusägare använde avdraget under 2021. Under 2022 drog stockholmarna dock ned takten på investeringarna jämfört med de andra länen. Detta har medfört att Västra Götaland nu är det län där flest personer har nyttjat avdraget. Om man istället jämför avdragen krona per invånare hamnar Västra Götaland på plats 10 av länen och Stockholm på plats 17, bakom Gävleborg (plats 16) och med endast norrländska län efter sig.

Högst avdraget belopp per invånare i Halland

Halland toppar ligan över nyttjat avdrag per invånare med 343 kronor per invånare. Mer än dubbelt så mycket som för Stockholms län. Halland ökar sin ledning över Blekinge som ligger på andra plats med 271 kronor per invånare i avdrag. Genomsnittet för riket ligger på 198 kronor per invånare.

Störst ökning i Kalmars län

Kalmar är det län där investeringarna i grön teknik ökat mest från 2021 till första halvåret 2022. Redan under första halvåret i år har fler personer nyttjat avdraget än under hela fjolåret. Det får till följd att Kalmar klättrar till tredjeplatsen i rankningen av de län som nyttjat flest kronor per invånare, från sjunde plats 2021, med totalt 266 kronor per invånare.

Kommuner

Gnesta i topp bland kommunerna

Gnesta toppar överlägset kommunernas lista över avdragen krona per invånare med 759 kronor per invånare i genomsnittligt avdrag. Den siffran är så pass hög att endast 16 andra kommuner når över hälften av beloppet, 280 kronor per invånare. Tvåan bland kommunerna, Habo, ligger på 581 kronor per invånare och är också den kommun som gjort högst avdrag per invånare hittills i år.

Gullspång på uppgång

Med 350 kronor per invånare i nyttjat avdrag tar sig Gullspång upp hela 112 placeringar: från plats 142 för 2021 till plats 30 i den totala sammanställningen. Här har småhusägarna under första halvåret i år investerat mer än dubbelt så mycket som de gjorde under hela fjolåret.

I Småland, på gränsen mellan Kronoberg och Kalmar län, har tre grannkommuner klättrat rejält på rankingen. Nybro är den kommun som klättrar högst i den lägre divisionen, från plats 231 till plats 168 med totalt 199 kronor per invånare i avdrag, precis över riksgenomsnittet. Uppvidinge klättrar 95 placeringar till 67 plats och Mönsterås klättrar från plats 121 till plats 23.

Kommuner som tappar farten

Ockelbo är den kommun som faller längst i rankingen, hela 87 placeringar från en god 59:e plats 2021 till plats 146. Därefter är det tre västmanländska kommuner som rasat rejält utför. Både Surahammar, Hallstahammar och Norberg tappar omkring 60 placeringar och hamnar på omkring plats 190.

Noll behöver inte vara 0

I den presenterade statistiken från Skatteverket exkluderas av sekretesskäl de poster där färre än 5 personer nyttjat avdraget. Därför kan det vara upp till 4 personer per år som gjort avdraget även i kommuner med 0 kronor per invånare i statistiken.

Listor län och kommuner

Använd sökfunktionen i tabellerna för att lätt hitta din kommun eller ditt län.

Skatteverket har justerat sin metod för statistiken i början av 2022. Det innebär att statistiken som tidigare har sammanställts för år 2021 inte är helt jämförbar med den här statistiken.

I tidigare publicerade data har år och månad utgjorts av det år respektive månad som ett ärende godkänts. Detta har inneburit vissa fördröjningar i statistiken. I aktuell statistik utgörs år respektive månad av det datum arbetet (fakturan) betalats. Ändringen bidrar enligt Skatteverket till en mer korrekt fördelning av belopp över årets alla månader.