Solcells­toppen

Sedan år 2017 har Svensk Solenergi rankat Sveriges kommuner utifrån installerad effekt solel per invånare i kommunen (W/capita). Rankningen går under namnet Solcellstoppen och baseras på föregående årsskiftes statistik från Energimyndigheten.

Under dessa år har genomsnittlig installerad effekt per capita i landet ökat från 14 W per invånare (december 2016) till 226 W per invånare (december 2022). Det är en ökning med 1 514 procent.

 

Men variationen är stor mellan landets 290 kommuner. Kartan nedan visar hur antalet vita fläckar (kommuner utan solkraft installerad) minskar för varje år, och hur det nu är bara ett fåtal nordliga kommuner där solceller fortfarande är ett marginellt inslag.

Solcellstoppen 2023 – rankning

Högst installerad effekt solel per invånare i december 2022 har Skurup, som därmed håller kvar förstaplatsen i årets Solcellstoppen. Skurup har hela 1 366 W per invånare (förra året 1 190 W). Andraplatsen behåller Sjöbo, som nu har 1 159. Förra året hade dom 992 W per invånare. Även Borgholm ligger kvar på tredje plats med 943 (581 W) installerad effekt per invånare.

Använd sökfunktionen för att hitta din kommun.

Solcells­toppen 2023 – anläggnings­storlek

Utöver den totala installerade effekten solel per invånare, tittar vi även på storleken på solcellsanläggningarna. Anläggningarna delas in i tre klasser utifrån storlek:

  • Små anläggningar (mindre än 20 kW)
  • Mellanstora anläggningar (mellan 20 kW och 1 MW)
  • Stora anläggningar (större än 1 MW)

Total installerad effekt i det övre intervallet utgör nu 6 procent av den installerade effekten solel, i landet (14 W per invånare).

Solcells­toppen 2023 – län

Här nedan kan du se ackumulerad installerad effekt (MW) samt ackumulerad installerad effekt per invånare (W/person) för respektive kommun i ditt län. Statistiken kommer från Energimyndigheten.