Solcells­toppen

Sedan år 2017 har Svensk Solenergi rankat Sveriges kommuner utifrån installerad effekt solel per invånare i kommunen (W/capita). Rankningen går under namnet Solcellstoppen och baseras på föregående års statistik från Energimyndigheten, som publiceras i slutet av mars.

Under dessa år har genomsnittlig installerad effekt per capita i landet ökat från 14 W per invånare (2016) till 152 W per invånare (2021). Det är en ökning med 986 procent.

 

Men variationen är stor mellan landets 290 kommuner. Kartan nedan visar hur antalet vita fläckar (kommuner utan installerad solkraft) minskar för varje år, och hur det nu är bara ett fåtal nordliga kommuner där solceller fortfarande är ett marginellt inslag.

Solcellstoppen 2022 – rankning

Högst installerad effekt solel per invånare 2021 har Skurup, som därmed tar förstaplatsen i årets Solcellstoppen. Skurup har hela 1 190 W per invånare. Andraplatsen behåller Sjöbo, som nästan dubblerat den installerade effekten solel per invånare 2021 (992 W per invånare) jämfört med 2020 (457 W per invånare). Borgholm befäster sin tredjeplats med 581 W installerad effekt per invånare. Förra årets vinnare Strängnäs (544 W per invånare) halkar ner till fjärde plats i år.

På grund av en felaktighet i Energimyndighetens data våren 2022 råkade Vimmerby först bli placerad på tredje plats. Felet upptäcktes och Solcellstoppen korrigerades den 6 september 2022. Vimmerby är nu placerad på plats 89 och därmed har samtliga kommuner som tidigare var placerade mellan fjärde och 89 plats ökat en placering.

Använd sökfunktionen för att hitta din kommun.

Solcells­toppen 2022 – anläggnings­storlek

Nytt för i år är att vi, utöver den totala installerade effekten solel per invånare, även tittar på storleken på solcellsanläggningarna ute i kommunerna. Anläggningarna delas in i tre klasser utifrån storlek:

  • Små anläggningar (mindre än 20 kW)
  • Mellanstora anläggningar (mellan 20 kW och 1 MW)
  • Stora anläggningar (större än 1 MW)

Anledningen till att det först i år är meningsfullt att titta på de tre storleksintervallerna var för sig, är att antalet anläggningar i det övre intervallet inte längre är marginellt. Även total installerad effekt i det övre intervallet börjar synas och utgör nu 8 procent av den installerade effekten solel , i landet (12 W per invånare).

Av kartan nedan framgår att de små anläggningarna (mindre än 20 kW) i dag är förhållandevis jämnt sprida över landet. De sitter företrädesvis på privatägda småhus. De mellanstora anläggningarna (mellan 20 kW och 1 MW) är något mindre jämnt fördelade över landet. Det handlar ofta om takanläggningar på kommersiella fastigheter, mindre industrier, lantbruk och flerbostadshus. Men det kan också röra sig om mindre, markbaserade anläggningar, solparker. Samtidigt finns de allra största anläggningarna (över 1 MW)  bara i ett fåtal kommuner. Vid årsskiftet 2021/2022 finns endast 59 stora anläggningar i landet. Några av dessa stora anläggningar, ofta markbaserade, kan du läsa mer om här.

Solcells­toppen 2022 – län

Här kan du se installerad effekt totalt (MW) samt installerad effekt per invånare (W/person) för respektive kommun i ditt län. Statistiken kommer från Energimyndigheten och SCB.

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021