24 mars 2021 |

Storskaliga solcellsparker – ett prioriterat samhällsintresse?

Statsrådet Anders Ygeman (S) har svarat på en fråga från Birger Lahti (V) om storskaliga solcellsparker är ett prioriterat samhällsintresse.

”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på annan plats.”

Svensk solenergi anser att grön förnybar energi från storskaliga solcellsanläggningar i syfte att snabbt kunna möta den globala klimatutmaningen och trygga landets energiförsörjning är ett prioriterat samhällsintresse.

Därför bedömer vi Ygemans svar på Lahtis fråga som att det finns goda möjligheter att bygga solceller på jordbruksmark för att tillgodose väsentliga samhällsintressen så länge hushållsbestämmelserna i 3 och 4 kap, miljöbalken hålls.

Läs mer om de politiska diskussionerna här

  • Inga träffar.