9 oktober 2020 |

Stort intresse för solenergi bland svenskar – men många vågar inte ta steget

Osäkerhet kring hur man skaffar en egen solenergianläggning är ett hinder för många som egentligen vill delta i energiomställningen, enligt en Sifoundersökning som beställts av Svensk Solenergi.

Sifoundersökningen visar att 45 procent av alla svenskar anser sig ha ett eget ansvar för energiomställningen och ännu fler (64 procent) tror att solenergi kommer att spela en viktig roll i Sveriges framtida energiförsörjning.

Men undersökningen visar också att mer än var tredje person upplever att processen att skaffa en solenergianläggning, inklusive att söka ekonomiskt stöd, är för komplicerad.

– Det är tråkigt att folk tror att det är komplicerat att köpa solceller. Det krångliga solcellsstödet är borta för privatpersoner nu och regeringen har istället föreslagit ett nytt grönt avdrag från årsskiftet. Dessutom - redan nu kan man använda det vanliga rotavdraget för installation av solceller, säger Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Rotavdraget innebär att man får dra av 30 procent av arbetskostnaden för installationen av en solenergianläggning, vilket ger omkring 9 procent ”rabatt” på installationen. Totalt får avdrag för rot och rut göras med upp till 50 000 kronor under ett år.

– En solcellsanläggning ger dig inte bara sänkta elkostnader, det kan även gynna det lokala företagandet och underlättar övergången till ett förnybart energisystem, säger Anna Werner.

På morgonen idag har finansminister Magdalena Anderssons i morgonsoffornas budgetintervjuer understrukit att solel ska ingå i den gröna återhämtningen.

– Det bygger på att villaägarna börjar använda rotavdraget till att installera, säger Anna Werner.

Rot- och rutavdraget får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Det finns inget maxbelopp per fastighet, så flera personer kan få rotavdrag för arbeten på samma bostad. På Skatteverkets hemsida loggar du in för att se hur stora avdrag du har kvar att göra för 2020.

Den som behöver råd inför installationen kan få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivare. Sådana har funnits i 30 år och ger oberoende rådgivning till den som vill investera i förnybar energi.

  • Inga träffar.