12 augusti 2020 |

Svensk Solenergi rekryterar teknisk expert

Vi söker en teknisk expert som ska granska befintliga tekniska underlag och regelverk. Du ska proaktivt ta fram anvisningar för branschen och parallellt hitta och tydliggöra vilka av bygg- och energibranschens befintliga riktlinjer föreningen kan rekommendera medlemsföretagen att hålla sig till.

Svensk Solenergi är en branschförening med cirka 260 företagsmedlemmar som representerar den svenska solenergibranschen och andra aktörer som verkar inom solenergiområdet.

Som föreningens tekniska expert kommer du delta i tekniska kommittéer för föreningens räkning och se till så att våra medlemsföretag alltid har relevanta riktlinjer inom bland annat brand, elsäkerhet, nätanslutning, takmontage att tillgå. Du kommer vidare att ansvara för remissvar inom de områden du ansvarar för.

Som vår tekniska expert kommer du besvara frågor från medlemsföretag, beslutsfattare och media. Du kommer att vara i kontinuerlig dialog med våra medlemmar och ska ha en serviceinriktad läggning. Du ska kunna kommunicera teknisk information på ett sätt som är förståeligt även för icke-tekniker. Du kommer även att hålla externa presentationer och seminarier där du beskriver föreningens syn på olika tekniska förhållanden, samt befintliga regelverk och stadgar.

Du kommer att leda föreningens arbete med att skapa samsyn hos branschens alla aktörer och tillse att det finns relevant certifiering för dessa vid installation av solenergi och angränsande system. Du behöver därför ha förmåga att driva och hålla samman projekt som involverar många olika intressenter.

Önskvärda meriter är elteknisk utbildning, (elbehörighet är meriterande men inget krav), utbildning kopplad till arbetsmiljö (arbetsledarutbildning), gärna relaterat till taksäkerhet. Även kunskap om byggnormer, installationsteknik och konstruktion är meriterande. Om du dessutom har kunskap om, och förståelse för, de regler och den lagstiftning som omger elsystemet, som energiskatter, är det ett plus. Praktisk erfarenhet av montage av solceller eller solfångare är också ytterst meriterande.

Du ska vara en driven och välstrukturerad person med stort intresse för förnyelsebar energi i allmänhet och för solenergi i synnerhet. Verksamhetens art gör att alla föreningens representanter måste bottna i våra frågor och kunna representera medlemsföretagen.

Vi sitter i trevliga lokaler centralt i Stockholm.

Tjänsten är en heltidstjänst med tillträde efter överenskommelse.

Har du frågor ring vd Anna Werner, 08-441 70 99.

Välkommen med din ansökan till rekrytering @ svensksolenergi.se

  • Inga träffar.