5 april 2019 |

Svensk Solenergi rekryterar VD

Vill du bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle? För att möta omvärldens och medlemsföretagens växande behov av objektiv information, kvalitetssäkring och långsiktig opinionsbildning söker vi nu en VD som vill fortsätta att utveckla verksamheten.

Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening med drygt 250 företagsmedlemmar som representerar den svenska solenergibranschen och andra aktörer som verkar inom solenergiområdet. Vi bildades redan 1989 och har under de senaste tio åren varit framgångsrika när det gäller att skapa både medlems- och samhällsnytta. Föreningen har i dag två anställda och omsätter cirka två miljoner kronor.

Verksamheten omfattar allt från att vara remissinstans och driva branschgemensamma frågor gentemot myndigheter, politiker och media, till att ta fram och sprida pedagogisk basinformation om solenergi. Vi arrangerar och deltar i seminarier, förmedlar branschstatistik, ger professionellt stöd till medlemmar och verkar för kvalitet genom certifiering av komponenter och installatörer. Sedan 2004 delar vi dessutom ut Solenergipriset till Årets anläggning och Årets Prestation.

&nsbp;

Om uppdraget som VD

 
VD har på uppdrag av styrelsen ett övergripande ansvar för verksamhetens drift och leder kansliets arbete. Huvudsakliga ansvarsområden:

  • Ta fram beslutsunderlag åt styrelsen, exempelvis bereda strategidokument och verksamhetsplan.
  • Implementera strategier och åtgärder som beslutas i styrelsen.
  • Driva utåtriktat arbete utifrån medlemsföretagens gemensamma behov och aktuella frågeställningar.
  • Föreningens kontakter med riksdag, regering, myndigheter, nationella och internationella samarbetsorganisationer samt media.
  • Ett väl anpassat kansli utgående från prioriterade arbetsuppgifter och föreningens ekonomi.

Om dig

 
Du har gedigen erfarenhet av att leda och utveckla organisationer inklusive att rekrytera och utveckla medarbetare. Genom ditt arbete har du kunskap och erfarenhet av påverkansarbete, beslutsprocesser, samhällskontakter och kommunikation, gärna från tekniknära bransch- eller intresseorganisation, PR-byrå eller liknande. Du är intresserad och påläst i energifrågor, i synnerhet solenergi eller annan förnybar energi, och självklart bra på att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

På sikt förväntas du ha utvecklat en god förståelse för vad som krävs för att skapa en långsiktigt uthållig solenergibransch vad gäller bland annat ekonomi, kvalitet, säkerhet, lagstiftning, regleringar och kundvärde.

Du är lösningsorienterad, strukturerad och har förmåga att kommunicera med politiker, media, medlemsföretag, styrelse och medarbetare på ett tydligt och engagerande sätt.

 

Välkommen med din ansökan.

Wilhelm Löwenhielm, ordförande
Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare
Christer Kilersjö, vice ordförande

  • Inga träffar.