12 april 2024 |

Svensk Solenergis nya ordförande

Under Svensk Solenergis årsmöte den 10 april valde stämman Per Klingbjer till ny ordförande för föreningen.

Per är från Stockholm och har genom lång tid arbetat som chef och ledare. Han har doktorsexamen i naturgeografi och har flera ledarskapsutbildningar i grunden. Under lång tid har han arbetat med strategisk ledning och utveckling av verksamheter. Han har en god förståelse för medlemsorganisationer och arbetat med politisk påverkan under många år.

Per har lång erfarenhet av styrelsearbete i ledande funktioner i såväl kommersiella som ideella organisationer. Han har bland annat varit styrelseordförande för Svenskt Friluftsliv och styrelseledamot i Första AP-fonden. I dag är Per styrelseledamot i Jägarförbundet Stockholms län och akademiledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Han arbetar i övrigt med rådgivnings- och utredningsuppdrag till företag och organisationer.

– Jag är stolt och glad över förtroendet jag har fått och jag ser fram emot att driva arbetet i en spännande och expansiv bransch tillsammans med de övriga i styrelsen och på kansliet. Det är viktigt att vi har en energipolitik som möjliggör den potential som solenergin utgör, dels för att trygga energiförsörjningen men också för att stärka svensk konkurrenskraft, säger Per.

 

  • Inga träffar.