18 oktober 2022 |

Sverige klarar inte elen utan solen

När Sverige nu får en ny regering är energi och klimat ett av de områden som prioriteras i Tidöavtalet. Där sätts ett mål för helt fossilfri elproduktionen på minst 300 TWh. Om det ska nås har Sverige inte råd att underskatta solkraften som del av lösningen, säger Anna Kinberg Batra, ordförande för Svensk Solenergi.

– Regeringen tillträder nu i en ekonomiskt mycket besvärlig tid för både familjer och företag. Därför måste det gröna avdraget för småhusägare värnas och straffskatten på större solenergiinvesteringar avskaffas.

I Tidöavtalet utlovas nu en utredning om ett bättre elsystem, som Svensk Solenergi välkomnar och ser fram emot att delta aktivt i.

– Vi behöver säker och robust elförsörjning i hela landet, det behöver ett helhetsgrepp och kan inte lösas med något enskilt kraftslag. Samtidigt behöver elkrisen bemötas snabbt, även innan utredningen är färdig eller nya kärnkraftsreaktorer byggs. Solenergin byggs nu ut i rekordfart av både energiföretag, och små och stora fastighetsägare, vilket snabbt kan stärka både produktion och elförsörjning på flera håll.

– Sverige har inte råd att avstå från en enda fossilfri kilowattimme som vi kan producera eller använda bättre, därför behövs alla fossilfria kraftslag och vi kan inte ha sämre villkor för solel än i konkurrerande länder.

Anna Kinberg Batra
Ordförande

  • Inga träffar.