21 november 2023 | ,

Synpunkter om energiforskning

Svensk Solenergi har lämnat synpunkter till Klimat- och näringslivsdepartementet inför den kommande energiforskningspropositionen.

Energimyndigheten administrerar ett särskilt program för forskning och innovation på energiområdet. I energiforskningspropositionen kommer regeringen att peka ut riktlinjer och prioriteringar som Energimyndigheten ska förhålla sig till.

Svensk Solenergi ser dessa punkter som särskilt viktiga i den kommande energiforskningspropositionen:

  • Forskning för en väl genomförd integration av solenergi i det svenska energisystemet
  • Forskning och metodutveckling om återvinning av paneler (som bland annat
    utlovades i Tidöavtalet)
  • Forskning om produktionsteknologi av solenergiteknik
  • Forskning om integrering av batterier i elsystemet
  • Forskning för att främja ett mer effektivt utnyttjande av elnäten
Läs hela vårt svar till Klimat- och näringslivsdepartementet här:
  • Inga träffar.