Solenergipriset 2022 avgjort

Följ med oss på resan mot ett grönare Sverige

Svensk Solenergi är en branschförening med cirka 280 medlemsföretag. Tillsammans representerar vi den svenska solenergibranschen. Genom att skapa opinion och påverka beslutsfattare arbetar vi för att utveckla solenergin i Sverige.

Solenergianläggningar har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, men vi ligger fortfarande långt efter övriga Europa. Och det finns ingen anledning till att vi inte ska komma ikapp. Det finns fantastiska möjligheter att utvinna mer solenergi i Sverige än vi gör idag och det jobbar vi för. Men för att lyckas måste vi bli fler som visar att vi bryr oss om vår planet.

Tillsammans är vi starka.

Tillsammans gör vi skillnad.

Du som redan är verksam i solenergibranschen kan bli medlem hos oss idag.

Vårt
ekosystem

 

– Ett nödvändigt nätverk för att vi ska kunna främja villkoren för solenergi i Sverige.

Vi representerar,
utvecklar och
opinionsbildar

Svensk Solenergi representerar och bevakar branschens intressen. Det gör vi bland annat genom:

  • Möten med beslutsfattare, myndigheter och institutioner.
  • Branschutveckling i samarbete med aktörer från alla delar av samhället.
  • Deltagande, åt våra medlemsföretags vägnar, i framtagning och utveckling av standarder.
  • Opinionsbildning – exempelvis genom debattartiklar på lokal, regional och nationell nivå.
  • Att bidra i olika sammanhang med sakkunskap för att höja den allmänna kunskapsnivån om solenergi.

 

Under Saker vi gör kan du läsa mer om hur vi försöker påverka beslutsfattare och skapa opinion genom att vara den ledande rösten för svensk solenergi.

Vårt verksamhetsår

Antal
medlems-
företag

2
8
0

Hitta
medlemsföretag

Funderar du på att
installera solenergi
och vill hitta installatör?

Senaste debattartiklarna