1 december 2020 |

Tidningen Svensk Solenergi Nr.4 (2020)

Här finner du år 2020:s sista nummer av Tidningen Svensk Solenergi. Numret belyser framförallt stora takanläggningar och bostadsrättsföreningar med solceller.

Det måste bli enklare att våga satsa på solenergi. Martin Fredrikssons gästkrönika i det här numret av tidningen visar att det finns mycket för branschföreningen att uppmärksamma när det kommer till förlegade regelverk som inte är anpassade till det nya kraftslaget solel. En fastighetsägare borde inte bestraffas för att våga testa ny teknik.

Både i somras och i månadsskiftet november-december gjorde kraftiga obalanser i elsystemet att det blev effektbrist i södra Sverige. I norra delen av landet fanns det mycket el men överföringskapaciteten från norr till söder var och är begränsad. Det oljeeldade Karlshamnsverket har därför fått sättas igång titt som tätt. I somras tvingades också Svenska Kraftnät att ingå ett bilateralt avtal med ägaren av Ringhals 1 för att få extra kärnkraft.

En rapport på visar att solen bidrog till en väsentlig del av elproduktionen under de timmar elen var en bristvara i södra Sverige. Ta del av tidningen bland annat för att få veta hur föreningen tycker att solenergibranschen borde utvecklas för att bidra ännu mer till elnätet.

 

Läs tidningen här

  • Inga träffar.