28 februari 2022 |

Tidningen Svensk Solenergi Nr.1 (2022)

Välkommen till år 2022:s första nummer av Tidningen Svensk Solenergi.

Den här gången gör vi en djupdykning kring läget för solvärmen i Sverige. Sedan det statliga stödet togs bort 2011 blev det en dipp i solvärmeinitiativen. Men nu verkar det vara på väg att vända. Potentialen är stor enligt en rapport från Energimyndigheten. Bland annat bidrar högre priser på biobränsle till att göra solvärme mer lönsam i fjärrvärmenäten. Utanför Härnösand byggs en storskalig solvärmepark som ska ge cirka 1 000 megawattimmar värme per år när den står helt klar 2023.

Användandet av solceller underlättas också sedan årsskiftet då flera nya regler börjat gälla. En ändring i IKN-förordningen ökar möjligheterna för fastighetsägare att dela energi med varandra i mikronät. Och med nya flexibilitetsmarknaden FCR-D ned öppnar Svenska kraftnät för att fler solcellsanläggningar kan bidra till balansering av elnätet.

Följ utvecklingen kring allt som rör solenergi i tidningen som du bland annat finner på flera mässor under året.

 

Bild: Emanuel Hendal, ETC

  • Inga träffar.